Polisens förmåga att skydda alla ska stärkas

Utgivningsdatum 23.9.2022 15.21
Nyhet

Mot polisens verksamhet riktas för närvarande många krafter som till och med drar åt olika håll. På grund av den geopolitiska situationen har man varit tvungen att intensifiera beredskapen. Samtidigt bereder polisen tillsammans med inrikesministeriet en plan för att stabilisera verksamheten och ekonomin och för att anpassa dem på kort sikt.

Den motstridiga situationen dryftades av polisöverdirektör Seppo Kolehmainen i hans tal i samband med polisernas edsavläggelse vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors fredagen den 23 september 2022.

Regeringen offentliggjorde i början av månaden sitt budgetförslag för nästa år. Polisens förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag är åtminstone skäliga. I enlighet med regeringsprogrammets mål är ambitionen att behålla antalet polismän vid 7500, dvs. på nuvarande nivå. Anpassningsbehovet för nästa år uppgår ändå enligt polisens uppskattning fortfarande till ca 14–15 miljoner euro. 

Samtidigt har Rysslands anfallskrig mot Ukraina förändrat vår säkerhetsmiljö på ett grundläggande och varaktigt sätt. 

– Ur samhällets synvinkel är det nödvändigt att kunna stärka förtroendet för polisen och polisens förmåga att trygga allas säkerhet: i alla situationer, i hela landet och jämlikt, även under exceptionella omständigheter, betonade Kolehmainen i sitt tal.

Detta skulle stödjas av att det kan fattas långsiktiga och proaktiva beslut om polisens finansiering, av att kostnadseffekterna beaktas fullt ut vid ändringar i lagstiftningen och att uppgifter som inte hör till polisens kärnuppgifter överförs någon annanstans. Polisen behöver dessutom en reserv för att stödja den operativa kapaciteten under undantagsförhållanden och vid långvariga störningar.

Enligt Kolehmainen kräver alla de åtgärder som beskrivits ovan naturligtvis politisk debatt och politiska beslut. 

Han betonade att polisens roll är att framföra sin egen syn som sakkunnig i frågor som gäller den inre säkerheten.

Den etiska eden betonar ansvaret i polisens arbete

 Omkring 100 poliser samlades fredagen den 23 september 2022 på Polisyrkeshögskolan i Tammerfors för att avlägga polisens etiska ed. Eden togs emot av polisöverdirektör Seppo Kolehmainen.

Största delen av de poliser som avlade eden har utexaminerats 2020 och 2021.
Syftet med den etiska eden är att få poliserna att ännu starkare bli medvetna om och omfatta de värderingar och goda tillvägagångssätt som förväntas av polisen i Finland. 
Eden är inte juridiskt bindande, men syftet med att avlägga den är att betona det ansvarsfulla i att arbeta som polis. De poliser som avlägger den etiska eden lovar bland annat att respektera vars och ens människovärde och rättigheter samt att vara hederliga och hjälpsamma.

Polisens etiska edsavläggelse hölls första gången i januari 2001.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet