Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus 2023

Julkaisuajankohta 15.8.2023 10.30
Uutinen

Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus 2023 on julkaistu.

Vuoden 2023 ensimmäisen puolikkaan aikana Rahanpesun selvittelykeskuksen toiminnassa näkyivät jo aiemmin ilmiöksi tunnistetut Ukrainan sotaa sekä pakotteita ja niiden kiertämistä koskevat asiat, erilaiset petokset sekä katujengeihin kohdistuva rikostorjunta. Lisäksi selvittelykeskuksen vastaanottamien ilmoitusten kokonaislukumäärä kasvoi huomattavasti edeltävän vuoden 2022 ensimmäisen puolikkaan kokonaislukumäärästä.

Vuoden 2023 ensimmäisen puolikkaan aikana Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskus kirjasi rahanpesurekisteriin yhteensä 203 432 epäilyttävää liiketoimea koskevaa ilmoitusta, mikä on 123 143 ilmoitusta enemmän kuin vuonna 2022 vastaavana aikana. Ilmoitusten kokonaislukumäärän huomattavaan kasvuun vaikuttivat erityisesti kynnysarvoon perustuvien ilmoitusten lisääntyminen. Kyseiset ilmoitukset muodostivat enemmistön alkuvuonna 2023 vastaanotetuista ilmoituksista.

– Kynnysarvoon perustuvaa ilmoittamista ovat lisänneet erityisesti maksupalveluita tarjoavat ilmoitusvelvolliset. Suuri kasvu johtuu osittain vanhempien tapahtumien takautuvasta ilmoittamisesta. Todennäköistä on, että loppuvuotta kohden ilmoitusten kokonaismäärän kasvu tasaantuu, kertoo rikosylikomisario Mikko Värri Rahanpesun selvittelykeskuksesta.  

Keskeisinä muutoksina havaittiin myös pankkien tekemien ilmoitusten lukumäärän kasvu, kun taas virtuaalivaluuttapalveluiden tarjoajien ilmoitusmäärät laskivat merkittävästi kahden edellisvuoden poikkeuksellisen korkeista lukumääristä.

Selvittelykeskus antoi vuoden 2023 ensimmäisellä puolikkaalla yhteensä 44 liiketoimen keskeyttämismääräystä, joiden yhteenlaskettu arvo oli 990 326 euroa. Tästä summasta rikoshyötynä viranomaisten haltuun saatiin 398 609 euroa. Ulkomaisille rahanpesun torjunnasta vastaaville yksiköille selvittelykeskus lähetti yhteensä 38 varojen pysäytyspyyntöä, joiden yhteenlaskettu arvo oli 4 527 935 euroa. Pysäytyspyynnöistä neljä johti yhteensä 2 058 121 euron jäädytyksiin.

– Huomattava osa ulkomaille lähteneistä varojen pysäytyspyynnöistä liittyi tietoverkkoavusteisiin petoksiin ja niillä hankitun rikoshyödyn pesemiseen. Varojen siirrot tapahtuvat nopeasti, mistä johtuen varoja onnistutaan pysäyttämään vain harvoin, Värri toteaa.

Lue puolivuosikatsaus oheisesta linkistä: Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus 2023

Keskusrikospoliisi Rikokset ja tutkinta Uutinen