Rikostorjunnan tila -selvityshankkeen loppuraportti

Tekijät
Rikostorjunnan tila -selvityshanke
Kurenmaa, Tero
Julkaisusarja
Poliisihallituksen julkaisusarja
Julkaisuvuosi
2018
Numero
1
ISSN
1798-7121
ISSN (pdf)
2242-5640
ISBN
978-952-7267-02-8
ISBN (pdf)
978-952-7267-01-1
Sivut
83

Poliisihallitus asetti Rikostorjunnan tila -selvityshankkeen, jonka tehtävänä oli selvittää rikostorjunnan nykytilaa ja tehdä johtopäätöksiä kehittämistarpeista sekä laatia toimenpide-ehdotuksia aikatauluineen. Tavoitteena oli muodostaa kokonaisvaltainen näkemys rikostorjunnan kehittämistarpeista.

Selvityksen sisältö jakautuu neljään lukuun: johdanto, rikostorjunnan toimintaympäristö, rikostorjunnan kehittäminen sekä toimenpidesuositukset ja aikataulut.

Rikostorjunnan tilaa tarkasteltiin haastattelemalla kaikkia keskeisiä rikostorjuntaan liittyviä tahoja. Painopiste oli poliisilaitosten haastatteluissa.
Haastatteluja tehtiin 28 kappaletta, ja ne toteutettiin ryhmähaastatteluina. Niihin osallistui kaiken kaikkiaan 120 henkilöä.

Haastatteluja täydennettiin poliisille osoitetulla webropol-kyselyllä, johon vastasi 51 henkilöä.

Toimenpidesuosituksia on yhteensä 73 kappaletta.

Rikostutkinnan tilaa on selvitetty viimeksi 15 vuotta sitten (Sisäasiainministeriön poliisiosaston julkaisu nro 4/2003).

Voit tiedustella julkaisua Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteesta kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi.