Slutrapport om utredningsprojektet för brottsbekämpningens läge

Tekijät
Utredningsprojektet Brottsbekämpningens läge
Kurenmaa, Tero
Julkaisusarja
Polisstyrelsens publikationsserie
Julkaisuvuosi
2018
Numero
1
ISSN
1798-7121
ISSN (pdf)
2242-5640
ISBN (pdf)
978-952-7267-03-5
Sivut
83

Polisstyrelsen tillsatte utredningsprojektet Brottsbekämpningens läge i syfte att utreda brottsbekämpningens nuläge och dra slutsatser om utvecklingsbehoven samt komma med åtgärdsförslag och tidsscheman. Målet var att skapa en övergripande bild av utvecklingsbehoven inom brottsbekämpning.

Utredningen är indelad i fyra avsnitt: inledning, brottsbekämpningens operativa miljö, utveckling av brottsbekämpningen samt förslag till åtgärder och tidsscheman.

Brottsbekämpningens läge granskades genom intervjuer med alla centrala parter inom brottsbekämpning. Fokus låg på polisinrättningarna. Sammanlagt 28 gruppintervjuer gjordes. I dem deltog 120 personer.

Intervjuerna kompletterades av en webropol-enkät riktad till polisen, och 51 personer svarade på den.

Det finns sammanlagt 73 åtgärdsrekommendationer.

Brottsutredningens läge utreddes senast för 15 år sedan (Sisäasiainministeriön poliisiosaston julkaisu nro 4/2003).

Du kan fråga om publiceringen från Polisstyrelsens register på kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi.