Terrorismberedskapen har förbättrat polisens kapacitet

Utgivningsdatum 27.7.2022 15.35 | Publicerad på svenska 27.7.2022 kl. 15.52
Nyhet

Helsingforspolisen är synligt närvarande i staden och färdig att agera varje dag dygnet runt. Skapande av trygghet är polisens vardag.

Helsingforspolisen ansvarar utöver för den lokala polisens uppgifter bland annat för säkerheten för republikens president, statsrådets medlemmar, gästande statschefer och ambassaderna. Också polisens riksomfattande beredskapsenhet Karhu har placerats i Helsingfors. 

Enligt statsrådet har det skett en fundamental förändring i Finlands omvärld efter Rysslands angrepp på Ukraina. Därför betonas när det gäller Finlands säkerhet betydelsen av samhällets kristålighet, den nationella försvarsförmågan och upprätthållandet av den interna säkerheten. 

– Under sommaren har en misstänkt terrorattack inträffat i Norge och våldsamma attacker i Danmark och Sverige. Man känner inte till något konkret hot för Helsingfors del, men vi följer läget kontinuerligt, säger biträdande polischef Heikki Kopperoinen.

Polisen ansvarar för att stoppa allvarliga våldshandlingar så snabbt som möjligt oberoende av typ. Beredskapen för terrorismbekämpning har förbättrat polisens maktmedels- och skyddsutrustning samt utvecklat kapaciteten även med tanke på militära hot. Polisen har ledningsansvaret även i hybridlägen före identifierbara militära handlingar. 

– Vi har förmågan att leda, agera snabbt och undersöka allvarliga brott dygnet runt. Vi har beredskap att agera tillsammans med andra myndigheter, till och med om små gröna män kommer emot, fortsätter Kopperoinen.

Beredskap för exceptionella situationer är en del av polisens normala verksamhet. I denna verksamhet samarbetar vi särskilt med andra polisenheter och skyddspolisen, försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet och Helsingfors stad.

Hot och säkerhetsproblem ska avvärjas i förväg

Polisen blir ofta kontaktad på grund av personer som orsakar oro och hotfulla meddelanden på sociala medier. Hoten bedöms i samarbete med centralkriminalpolisen och skyddspolisen. I situationer av akut hot eller nöd ska man ringa nödnumret 112. 

Fall av akut hot bedöms i en brottsutredning, eftersom de ofta kräver användning av tvångsmedel. Som ett exempel kan nämnas att Helsingforspolisen i oktober 2021 förhindrade en våldshandling mellan två gatugäng i Brunnshuset. 

Polisen gör mycket långsiktigt arbete genom att hänvisa unga och personer som orsakar bekymmer hjälp, vilket förebygger brottslighet i framtiden. Dessutom bedömer polisen hot i anslutning till publikevenemang och är synligt närvarande på dessa. 

– Vi gör mycket öppet och osynligt arbete för att bedöma olika hot och avvärja dem i förväg. Det är också viktigt att förebygga säkerhetsproblem långsiktigt och detta gör vi särskilt i samarbete med Helsingfors stad, påpekar Kopperoinen. 

Förebyggande åtgärder planeras via Nätverket för ett tryggt Helsingfors. Nätverket fokuserar i synnerhet på segregeringen av bostadsområden, förhindrande av gängbildning, ingripande i hatretorik samt förebyggande av radikalisering och våldsam extremism.

Helsingfors Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisens verksamhet och utveckling Polisinrättningen i Helsingfors Övervakning och larmverksamhet