Valmiusyksikkö Karhu on poliisin erikoisjoukko normaali- ja poikkeusoloissa

Julkaisuajankohta 1.8.2022 13.28
Uutinen
Karhu-ryhmän poliiseja ajoneuvon vieressä valmiudessa.
Valmiusyksikön perustehtävänä on kaikkien poliisiyksiköiden tukeminen.

Poliisin valtakunnallinen valmiusyksikkö Karhu on erikoisjoukko, jonka perustehtävä on kaikkien poliisiyksiköiden tukeminen koko Suomen alueella.

Vuonna 1972 perustettu poliisin valtakunnallinen valmiusyksikkö Karhu täytti toukokuussa 50 vuotta. Ajankohtaiset sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden uhkakuvat ovat aina vaikuttaneet sen toimintaan. Viime vuosina ovat korostuneet terrorismin uhka sekä vakavan järjestäytyneen rikollisuuden koveneminen ja kansainvälistyminen. 

Tällä hetkellä varautumisessa ja harjoittelussa näkyy Suomen toimintaympäristössä tapahtunut muutos Venäjän hyökättyä Ukrainaan.  

– Valmiusyksikköä voidaan käyttää poliisin, Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen johtamissa tehtävissä normaali- ja poikkeusoloissa. Harjoittelemme jatkuvasti yhteistyötä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kanssa, kertoo valmiusyksikköä johtava ylikomisario Juha Hietala. 

Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos ovat Karhun tärkeimmät kumppanit. Valmiusyksikkö liikkuu tarvittaessa Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen helikoptereilla. 

Myös kansainvälinen koulutus- ja harjoitusyhteistyö eurooppalaisten poliisin erikoisjoukkojen välillä on tiivistä. Eurooppalainen yhteistyö on korostetusti sidottu terrorismin uhkaan, mutta mikään ei sulje pois yhteistyötä myös muissa kriisitilanteissa. Karhulla on myös valmius vastata kansainväliseen virka-apupyyntöön.

Karhun perustehtävä on kaikkien poliisiyksiköiden tukeminen

Suomen poliisin vahvuus ovat hyvin koulutetut poliisipartiot, jotka hoitavat pääosan poliisin yli miljoonasta vuosittaisesta hälytystehtävästä. Lisäksi jokaisessa poliisilaitoksessa Helsingin poliisilaitosta lukuun ottamatta on omat vaativien tilanteiden ryhmät (VATI). Ne eroavat Karhusta kokonsa sekä rajatuimpien suorituskykyjensä puolesta. 

Poliisin valtakunnallinen valmiusyksikkö Karhu on sijoitettu Helsingin poliisilaitokselle. Sen perustehtävä on poliisiyksiköiden tukeminen koko Suomen alueella. Karhun osaamiselle ja kokemukselle on usein tarvetta. 

– Toimimme aina tilannetta johtavan poliisiyksikön alaisuudessa ja suoritamme meille annetun tehtävän. Meidän tyypillisin tehtävämme on vakavasta rikoksesta epäillyn ja mahdollisesti vaarallisen henkilön kiinniotto, jatkaa Hietala.

Viime vuosien tunnetuimmassa esimerkissä Karhu otti vuonna 2019 kiinni Porvoon poliisiampujat Tampereella Keskusrikospoliisin johtamassa esitutkinnassa. 

Henkilöstön poikkeuksellinen motivaatio on Karhun tärkein suorituskyky

Valmiusyksikkö Karhu on erittäin mielenkiintoinen työpaikka, jonne valitaan vain parhaat hakijat suuresta hakijajoukosta. Tyypillinen valmiusyksikköön valittu henkilö on noin 30-vuotias urheilullinen mies, joka on työskennellyt poliisina muutaman vuoden. 

– Henkilöstömme on erityisen motivoitunutta ja sitoutunutta. Fyysisestä työstä huolimatta yksikössä toimivien henkilöiden psyykkiset ominaisuudet ovat avain siihen, kuinka hyvin tehtävistä suoriudutaan. Rekrytointi on yksi vahvuuksistamme ja se mukailee muiden eurooppalaisten erikoisyksiköiden hakuprosessia, taustoittaa Juha Hietala. 

Karhuun haetaan uusia työntekijöitä muutaman vuoden välein poliisin sisältä. Hakupapereiden perusteella valitaan sopivat henkilöt useita vaiheita sisältäviin fyysisiin ja psyykkisiin testeihin sekä haastatteluihin. 

Nykyinen hakuprosessi mittaa erityisesti kykyä sietää painetta ja toimia ryhmässä. Rekrytoinnit toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun psykologien kanssa, jotka ovat mukana havainnoimassa hakijoita koko prosessin ajan. 

Helsingin poliisin Twitter-tilillä julkaistu video valmiusyksikkö Karhusta

Lisätiedot: Terrorismiin varautuminen on parantanut Helsingin poliisin suorituskykyä - Poliisi

 

Helsingin poliisilaitos Helsinki Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta