Beredskapsenheten Karhu är polisens specialstyrka för normala och exceptionella förhållanden

Utgivningsdatum 1.8.2022 13.28
Nyhet
Karhu-ryhmän poliiseja ajoneuvon vieressä valmiudessa.
Karhu-enhetens grundläggande uppgift är att stöda alla polisenheter

Polisens riksomfattande beredskapsenhet Karhu är en specialstyrka vars grundläggande uppgift är att stöda alla polisenheter i landet.

Karhu-enheten, som grundades 1972, fyllde 50 år i maj. Aktuella hotbilder riktade mot den inre och den yttre säkerheten har alltid påverkat enhetens verksamhet. Faktorer som betonats under de senaste åren är hotet om terrorism samt en allvarlig organiserad brottslighet som blir råare och internationaliseras. 

För närvarande märks i beredskapen och övningarna den förändring som skett i Finlands omvärld efter Rysslands angrepp på Ukraina.  

– Beredskapsenheten kan användas i normala och exceptionella förhållanden som leds av polisen, försvarsmakten eller Gränsbevakningsväsendet. Vi övar fortlöpande samarbete med försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet, berättar överkommissarie Juha Hietala som leder beredskapsenheten. 

Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet är Karhu-enhetens viktigaste samarbetspartner. Beredskapsenheten förflyttar sig vid behov med försvarsmaktens eller Gränsbevakningsväsendets helikoptrar. 

Även internationellt finns ett nära samarbete inom utbildning och övning mellan polisens specialstyrkor i Europa. I det europeiska samarbetet betonas hotet från terrorismen, men ingenting utesluter samarbete även i andra krissituationer. Karhu har också beredskap att svara på internationella förfrågningar om handräckning.

Karhu-enhetens grundläggande uppgift är att stöda alla polisenheter

Styrkan hos polisen i Finland är polispatruller med god utbildning, som sköter merparten av polisens över en miljon utryckningar per år. Dessutom finns det i varje polisinrättning, utom i polisinrättningen i Helsingfors, separata grupper för krävande situationer (VATI). De skiljer sig från Karhu genom att de är mindre och har en mer begränsad kapacitet. 

Polisens riksomfattande beredskapsenhet Karhu har placerats vid polisinrättningen i Helsingfors. Dess grundläggande uppgift är att stöda polisenheter i hela landet. Det finns ofta behov av Karhu-enhetens kompetens och erfarenhet. 

– Vi agerar alltid under den polisenhets befäl som leder situationen och utför den uppgift som tilldelas oss. Den vanligaste uppgiften för oss är att gripa en möjligen farlig person som är misstänkt för ett allvarligt brott, fortsätter Hietala.

I det fall som fått mest uppmärksamhet de senaste åren grep Karhu-enheten, i en förundersökning som leddes av centralkriminalpolisen, i Tammerfors 2019 de två män som hade skjutit och skadat poliser i Borgå. 

Personalens exceptionella motivation är Karhu-enhetens viktigaste kapacitet

Beredskapsenheten Karhu är en mycket intressant arbetsplats till vilken endast de bästa bland ett stort antal sökande väljs. Ett typiskt val till beredskapsenheten är en ungefär 30-årig idrottslig man som jobbat som polis i några år. 

– Vår personal är särskilt motiverad och engagerad. Trots att arbetet är fysiskt är det de psykiska egenskaperna som är nyckeln till hur väl personerna i enheten klarar av uppgifterna. Rekryteringen är en av våra styrkor och i den följs samma sökprocess som hos övriga europeiska specialenheter, berättar Juha Hietala. 

Med några års mellanrum söks nya anställda internt inom polisen till Karhu-enheten. Utifrån ansökningshandlingarna väljs lämpliga personer ut till de fysiska och psykiska testerna samt intervjuer. 

I den nuvarande sökprocessen mäts särskilt förmågan att tåla stress och fungera i grupp. Rekryteringarna sker i nära samarbete med psykologer vid Polisyrkeshögskolan, som är med och observerar de sökande under hela processens gång. 

Ytterligare information: Terrorismberedskapen har förbättrat polisens kapacitet 

 

 

Helsingfors Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisinrättningen i Helsingfors Övervakning och larmverksamhet