Vuoden 2021 kuntavaalipäivän siirtämisen vaikutukset vaalikeräyksiin

Julkaisuajankohta 23.4.2021 9.57

Kuntavaalipäivän siirtäminen on aiheuttanut keskustelua siitä, millainen vaikutus asialla on jo järjestettyihin vaalirahankeräyksiin. Vaalipäivän siirtämisen johdosta vaalikeräyksen voi järjestää ajanjaksolla 18.10.2020 – 27.6.2021.

Vaalirahankeräys voidaan järjestää ilman rahankeräyslupaa niin sanottuna kampanja-aikana, joka alkaa kuusi kuukautta ennen yleistä vaalipäivää ja päättyy kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen. Alkuperäisen kuntavaalipäivän 18.4.2021 mukainen kampanja-aika on ollut 18.10.2020 – 02.05.2021. Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä tuli voimaan 29.3.2021 ja uusi kuntavaalipäivä on kesäkuun 13. päivä. 

Uudella ajankohdalla on vaikutusta siihen, millä tavoin rahankeräyslaissa tarkoitettu vaalikeräyksen kampanja-aika lasketaan. Vaalipäivän muuttamisen jälkeen uusi kampanja-aika on näin ollen 13.12.2020 –27.06.2021.

Sekä aiempi 18.10.2020 alkanut että nyt voimassa oleva, vuoden 2021 kuntavaalien ajankohtaa siirtäneen lain mukainen, 13.12.2020 alkanut kampanja-aika on perustunut tai perustuu voimassa olevaan lakiin. Vaalipäivän siirtäminen vuoden 2021 kuntavaaleja koskevalla lailla ei johda Poliisihallituksen näkemyksen mukaan tilanteeseen, jossa aiemman vaalipäivän mukaisesti järjestetty vaalikeräys muuttuisi taannehtivasti lainvastaiseksi tai rangaistavaksi. Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa vaalikeräyksen voi järjestää ajanjaksolla 18.10.2020 – 27.06.2021.

Vaalikeräyksen järjestäjällä on tilitysvelvollisuus. Vaalikeräystilitys tulee toimittaa Poliisihallitukselle viimeistään kaksi kuukautta keräyksen päättymisestä vaalikeräysten valvontaa ja vaalikeräystietojen julkaisemista varten. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tilitys tulee toimittaa viimeistään kaksi kuukautta kampanja-ajan päättymisen jälkeen, vaikka keräyksen olisi päättänyt jo aiemmin kampanja-aikana. Vaalikeräystilitys tulee antaa koko keräysajalta eikä tilityksiä tarvitse tehdä useampaa kuin yksi. Tilityksessä tulee ilmoittaa kaikki ne keräystuotot, jotka on kerätty ajanjaksolla 18.10.2020 – 27.06.2021.

Lisätietoja vaalikeräysten järjestämisestä sekä vaalikeräystilityksen tekemisestä löydät Poliisihallituksen sivuilta https://poliisi.fi/vaalikeraykset.

Poliisihallitus Poliisin lupapalvelut Uutinen