Vaalikeräykset

Vaalikeräykset

Vaalikeräyksellä tarkoitetaan rahankeräystä, joka järjestetään yleisissä vaaleissa ehdokkaana olevan henkilön hyväksi. Vaalikeräyksen järjestäminen on sallittua ilman rahankeräyslupaa tai pienkeräysilmoitusta, silloin kun tietyt laissa säädetyt edellytykset täyttyvät:

  • Vaalikeräys järjestetään yleisissä vaaleissa ehdokkaana olevan hyväksi
  • Kerätyt varat käytetään vaalikampanjan kulujen kattamiseen
  • Keräyksen järjestäjä on joko puolueyhdistys tai yksinomaan ehdokkaan hyväksi toimiva yhdistys
  • Keräys järjestetään kampanja-aikana

Vaalikeräyksen voi siis järjestää sellaisen ehdokkaan hyväksi, joka on ehdolla eduskuntavaaleissa, kunnallisvaaleissa, presidentinvaaleissa tai europarlamenttivaaleissa. Vaalikeräyksellä saa kerätä rahaa ainoastaan ehdokkaan vaalikampanjan kulujen kattamista varten.

Vaalikeräyksen saa järjestää puolueyhdistys tai yksinomaan ehdokkaan hyväksi toimiva yhdistys. Lisäksi rekisteröitymättömät tukiryhmät ja vaalirenkaat voivat kerätä ehdokkaalleen rahaa pienkeräyksen muodossa.

Ehdokas ei missään tilanteessa voi itse järjestää rahankeräystä itselleen.

Vaalikeräys voidaan järjestää ilman lupaa tai pienkeräysilmoitusta kampanja-aikana. Kampanja-aika alkaa kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja päättyy kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen. Jos rahankeräys on tarkoitus aloittaa ennen kampanja-ajan alkamista tai sitä on tarkoitus jatkaa kampanja-ajan jälkeen, on keräykselle haettava rahankeräyslupa tai tehtävä pienkeräysilmoitus.

Rahankeräyslupa tai pienkeräysilmoitus on tarpeen myös silloin, jos rahaa kerätään vaalikampanjan kulujen ohella myös muuhun tarkoitukseen.

Vaalikeräystilitys

Vaalikeräyksestä annetaan tilitys Poliisihallitukselle. Tilityksen antaminen on pakollista aina, jos vaalikeräys on järjestetty, eli jos yleisöltä on pyydetty rahalahjoituksia. Tilitys tulee siis antaa riippumatta siitä, tuliko ehdokas valituksi vai ei. Tilitys tulee myös antaa, vaikka vaalikeräyksen tuotto olisi jäänyt pieneksi tai vaikka tuottoa ei olisi tullut lainkaan.

Tilitys annetaan 2 kk kuluessa keräyksen päättymisestä. Tilityksen voi antaa myös heti vaalikeräyksen päättymisen jälkeen, kun asia on vielä tuoreessa muistissa.

Toimita tilitys ja sen liitteet sähköpostilla osoitteeseen arpajaishallinto@poliisi.fi tai postitse osoitteeseen:

Poliisihallitus
Arpajaishallinto
PL 50
11101 Riihimäki