Rahankeräykset -hero

Rahankeräykset

Rahankeräykset ovat toimintaa, jossa pyydetään yleisöltä vastikkeettomia rahalahjoituksia. Rahankeräyksiä saa järjestää pääsääntöisesti yleishyödyllisiin tarkoituksiin. 

Rahankeräyksiin tarvitaan yleensä joko lupa Poliisihallitukselta tai ilmoitus poliisilaitokselle pienkeräyksestä. 

Kolikkopino, johon pinotaan kolikkoja käsin.

Rahankeräykset - teksti 2 heron alla

Pienimuotoisia ja lyhytaikaisia keräyksiä on kuitenkin mahdollista järjestää myös pienkeräyksen muodossa. Pienkeräyksen järjestäminen edellyttää kirjallisen ilmoituksen tekemistä poliisilaitokselle.

Näiltä sivuilta löydät tietoa rahankeräyksistä ja rahankeräysjärjestelmästä, luvan hakemisesta ja lupaan liittyvistä velvollisuuksista sekä pienkeräysten järjestämisestä.

 

Tietoa uudesta rahankeräyslaista

Tärkeää tietoa rahankeräyslain kokonaisuudistuksesta

Uusi rahankeräyslaki tuli voimaan 1.3.2020. Uuden lain myötä rahankeräysten lupamenettelyyn liittyvää yksityiskohtaista sääntelyä on purettu. Rahankeräysluvan hakuprosessi on siis entistä kevyempi. Lisäksi uusi laki mahdollistaa pienimuotoisten rahankeräysten järjestämisen poliisilaitoksille tehtävän ilmoituksen nojalla.

Löydät tietoa uudesta pienkeräysmenettelystä näiltä sivuilta. Pienkeräyssivuilla kerrotaan, missä tilanteissa ja millä edellytyksillä rahankeräyksen voi järjestää pienkeräyksen muodossa. Lisäksi osiosta löytyy ohjeistusta pienkeräysilmoituksen tekemiseen ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin pienkeräyksistä.

Tietoa rahankeräysluvista löydät Rahankeräysluvat-sivulta. Osioon on kerätty tietoa siitä, milloin keräyksen järjestämiseen tarvitaan rahankeräyslupa. Lisäksi osiossa on ohjeistusta luvan hakemista varten sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin rahankeräyksistä.

Uuden lain mukaiset rahankeräysluvat ovat aina toistaiseksi voimassaolevia. Rahankeräysluvilla kerättyjen varojen käytöstä raportoidaan Poliisihallitukselle vuosittain tehtävällä ilmoituksella. 

Vanhat rahankeräysluvat pysyvät lupaehtojen mukaisesti voimassa siirtymäajan yli

Vuoden 2006 rahankeräyslakia sovelletaan edelleen kaikkiin lupa-asioihin, jotka tulivat vireille ennen 1.3.2020. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhan lain mukaisesti myönnetyt luvat pysyvät voimassa lupaehdoissa määrättyyn päivään asti. Vanhan lain mukaisia lupia ovat kaikki ne rahankeräysluvat, joita on haettu ennen uuden lain voimaantuloa. Ennen uuden lain voimaantuloa jätetyt hakemukset käsitellään siis vanhojen säännösten mukaisesti. Määräaikainen lupa ei muutu toistaiseksi voimassaolevaksi eikä sitä myöskään hakemuksesta voida muuttaa sellaiseksi.

Mikäli järjestölläsi on voimassa vanhan rahankeräyslain nojalla myönnetty lupa, sovelletaan keräyksen järjestämiseen ja kerättyjen varojen käyttöön vanhan lain säännöksiä.

Vanhan rahankeräyslain nojalla myönnetyt luvat ovat kaikki määräaikaisia. Kerättyjen varojen käytöstä raportoidaan tekemällä lupaehtojen mukaiset rahankeräystilitykset. 

Myös mahdolliset muutoshakemukset vanhoihin lupiin tehdään vanhan lain säännösten mukaisesti. Muutoshakemukset uusiin toistaiseksi voimassa oleviin lupiin käsitellään uuden lain säännösten mukaisesti.