Rahankeräykset -hero

Rahankeräykset

Rahankeräykset ovat toimintaa, jossa pyydetään yleisöltä vastikkeettomia rahalahjoituksia. Rahankeräyksiä saa järjestää pääsääntöisesti yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Rahankeräyksiin tarvitaan yleensä lupa Poliisihallitukselta. 

Pienimuotoisia ja lyhytaikaisia keräyksiä on mahdollista järjestää myös pienkeräyksen muodossa. Pienkeräyksen järjestäminen edellyttää kirjallisen ilmoituksen tekemistä poliisilaitokselle.

Rahankerääjä näyttää puhelintaan ohikulkijalle, jonka näytöllä pyydetään lahjoittamaan kaksi euroa.

Rahankeräykset - teksti 2 heron alla

Näiltä sivuilta löydät tietoa rahankeräyksistä, luvan hakemisesta ja lupaan liittyvistä velvollisuuksista sekä pienkeräysten järjestämisestä.

Tietoa rahankeräysluvista löydät Rahankeräysluvat-sivulta. Osioon on kerätty tietoa siitä, milloin keräyksen järjestämiseen tarvitaan rahankeräyslupa. Lisäksi osiossa on ohjeistusta luvan hakemista varten sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin rahankeräyksistä.

Löydät tietoa myös pienkeräysmenettelystä näiltä sivuilta. Pienkeräyssivuilla kerrotaan, missä tilanteissa ja millä edellytyksillä rahankeräyksen voi järjestää pienkeräyksen muodossa. Lisäksi osiosta löytyy ohjeistusta pienkeräysilmoituksen tekemiseen ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin pienkeräyksistä.

Lista voimassa olevista rahankeräysluvista

Lista rahankeräyksistä

Pyysikö joku sinua lahjoittamaan? Tai oletko kiinnostunut rahankeräysasioista ja siitä, mihin tarkoituksiin kansalaisjärjestöt rahaa keräävät? Poliisihallitus on julkaissut yllä olevassa listassa tiedot kaikista voimassaolevista rahankeräysluvista. Listassa on kerrottu, mille tahoille lupia on myönnetty ja mihin eri tarkoituksiin. Lisäksi listasta voit tarkistaa keräyksen lupanumeron ja luvan voimassaoloajan.

Asianmukaisesti toimiva rahankeräyksen järjestäjä kertoo rahankeräyksen yhteydessä aina ainakin seuraavat tiedot:

  •  Rahankeräyksen järjestäjä
  •  Rahankeräyksellä kerättävien varojen käyttötarkoitus
  •  Lupanumero tai pienkeräysnumero

Näiden tietojen avulla erotat laillisesti järjestetyn rahankeräyksen laittomasta keräyksestä. Voit tarkistaa tietojen paikkansa pitävyyden listalta tekemällä esimerkiksi haun (Ctrl+F avaa hakuruudun) lupanumeron perusteella. Listaus päivitetään kahdesti kuukaudessa. 

Myös pienkeräystietojen julkistamista selvitetään, ja mahdollisuuksien mukaan nämäkin tiedot lisätään sivuille tulevaisuudessa. Jos et löydä etsimääsi rahankeräyslupaa, olethan tällöin yhteydessä luvan myöntäneeseen poliisiyksikköön. Rahankeräysluvan olemassaolon tai sen voimassaolon voi edelleen tarkistaa Poliisihallitukselta.

Rahankeräystietojen julkistamistehtävä on rahankeräyslakiuudistuksessa Poliisihallitukselle säädetty uusi tehtävä. Julkistamistehtävän tarkoituksena on, että kansalaiset voivat itse tarkistaa rahankeräysten tietoja ja varmistua niiden oikeellisuudesta. Listauksella tuodaan yleisön tietoisuuteen tarvittavat tiedot keräyksistä ja niiden järjestämisen edellytyksistä. Tällä pyritään vastaamaan yleisön tiedon tarpeeseen sekä varmistamaan lahjoittajien oikeusturvan toteutumista.