Navigointivalikko

Rahankeräykset - Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen 

Rahankeräykset ovat merkittävä varainhankinnan muoto monille kansalaisjärjestöille. Yhteiskunnalle on tärkeää, että yleishyödyllistä toimintaa harjoittavat tahot voivat kerätä eri tavoin varoja toimintansa rahoittamiseen. Tästä syystä rahankeräykset on tarkoitettu yleishyödyllisten järjestöjen varainhankintamuodoksi.

Rahankeräysten toimeenpanemiseen liittyy kuitenkin myös huomattavia riskejä jopa järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin rahoittamisen muodossa.

Hyväntekeväisyysjärjestöjen hyvää mainetta ja ihmisten vilpitöntä auttamishalua pyritään käyttämään myös väärin. Erilaisia hyväntekeväisyystoimintojen muotoja voidaan käyttää tarkoituksellisesti ja suunnitelmallisesti rikollisessa toiminnassa. Tästä syystä erilaiset kolmannen sektorin toimijat ovat erityisen haavoittuvassa asemassa olevia toimijoita myös rikollisille tarkoitusperille.

Käytännössä yleishyödyllisten järjestöjen rahankeräyksiä voidaan hyödyntää rikollisiin tarkoituksiin esimerkiksi siten, että rikollinen toimija pyrkii verhoutumaan laillisen kolmannen sektorin toimijan muotoon. Lisäksi rikolliset toimijat voivat pyrkiä hyödyntämään laillisesti toimivan hyväntekeväisyysjärjestön toimintaa esimerkiksi rahanpesussa tai terrorismin rahoittamistarkoituksessa. Rahankeräystoimintaa ja yhdistystoimintaa yleensä voidaan siis käyttää hyväksi rahanpesussa tai terrorismin rahoittamisessa.

Huomionarvoista on se, että esimerkiksi terrorismin rahoituksessa useasta eri lähteestä tulevat pienetkin rahasummat voivat olla merkityksellisiä. Jos pieniä summia kertyy useasta eri lähteestä, rikollisten toimien toteuttamiseksi voidaan saada nopeastikin kerrytettyä isoja summia. Lisäksi on hyvä muistaa myös se, että väärissä käsissä vaatimattomillakin rahasummilla saadaan joskus paljon pahaa aikaan.

Valvontatyön merkitys rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisissa toimissa

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi suoritetaan monenlaista viranomaisvalvontaa. Myös rahankeräystoiminnan valvonnan yhtenä tarkoituksena on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen.

Rahankeräystoiminnan valvonnalla turvataan rahankeräyksiä järjestävien tahojen varsinaista toimintaa ja niiden varainhankintaa. Rahankeräysten valvonnalla voidaan puuttua mahdolliseen rikolliseen toimintaan ja estää väärinkäytöksiä tätä kautta. Lisäksi valvonnalla pyritään ennalta ehkäisemään yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi järjestettävien rahankeräysten hyödyntämistä ja hyväksikäyttöä lainvastaisen toiminnan rahoittamiseen.

FATF (Financial Action Task Force), joka on OECD:n yhteydessä toimiva hallitusten välinen terrorismin rahoittamisen ja rahanpesun vastainen toimintaryhmä, suoritti Suomessa maatarkastuksen vuonna 2007 ja antoi Suomea koskevan arviointiraportin. Sama tarkastus toistettiin 2018, ja tästä tarkastuksesta julkistettiin raportti 2019. Molemmissa maatarkastuksissa todettiin puutteita muun muassa yleishyödyllisten yhteisöjen ohjeistamisessa terrorismin rahoituksen torjumiseksi.

Löydät sivulta linkkejä FATF:n julkaisuihin, joihin on koottu tietoa esimerkiksi terrorismin rahoittamisesta ja sen estämisestä. Julkaisuissa on myös kolmannen sektorin toimijoille suunnattua ohjeistusta parhaista käytännöistä, joilla voidaan estää järjestöjen hyväksi käyttäminen terroristisiin tarkoituksiin.