Rahankeräykset -hero - SV

Penninginsamlingar

Penninginsamlingar är verksamhet där man vädjar till allmänheten för att få penninggåvor. Penninginsamlingar kan anordnas huvudsakligen att skaffa medel till allmännyttiga ändamål. Att anordna en penninginsamling kräver i allmänhet ett penninginsamlingstillstånd från Polisstyrelsen. 

Små och kortvariga insamlingar är möjliga att anordna i formen av småskaliga penninginsamlingar. Anordnandet av en småskalig insamling kräver en skriftlig anmälan till polisinrättningen. 

En penninginsamlare visar sin telefon åt förbipasserande. På telefonens skärm bes det om en två euros penningdonation.

Rahankeräykset - teksti 2 heron alla - SV

Du hittar information om penninginsamlingar, hur man ansöker om tillstånd, om skyldigheter som följer från tillståndet samt hur man anordnar en småskalig insamling på denna webbplats. 

Information om penninginsamlingstillstånd hittar du på Penninginsamlingstillstånd-sidan. Där har man samlat information om när det behövs tillstånd för penningsinsamlingar. Dessutom hittar du anvisningar till att ansöka tillstånd, samt svar till vanliga frågor om penninginsamlingar. 

Du hittar också information om småskaliga insamlingar på dessa sidor. På sidorna för småskaliga insamlingar berättas det i vilka situationer och med vilka förutsättningar det kan ordnas en småskalig penninginsamling. Därtill hittas det anvisningar för sammanställande av anmälan om en småskalig penninginsamling och svar på frågor som ofta ställs om småskaliga insamlingar.

En aktuell lista över insamlingstillstånd 

List om penninginsamlingar

Tietoa uudesta rahankeräyslaista - SV