Rahankeräykset -hero - SV

Penninginsamlingar

Penninginsamlingar är verksamhet där man vädjar till allmänheten för att få penninggåvor. Penninginsamlingar kan anordnas huvudsakligen att skaffa medel till allmännyttiga ändamål. Att anordna en penninginsamling kräver i allmänhet ett penninginsamlingstillstånd från Polisstyrelsen. 

Små och kortvariga insamlingar är möjliga att anordna i formen av småskaliga penninginsamlingar. Anordnandet av en småskalig insamling kräver en skriftlig anmälan till polisinrättningen. 

En penninginsamlare visar sin telefon åt förbipasserande. På telefonens skärm bes det om en två euros penningdonation.

Rahankeräykset - teksti 2 heron alla - SV

Du hittar information om penninginsamlingar, hur man ansöker om tillstånd, om skyldigheter som följer från tillståndet samt hur man anordnar en småskalig insamling på denna webbplats. 

Information om penninginsamlingstillstånd hittar du på Penninginsamlingstillstånd-sidan. Där har man samlat information om när det behövs tillstånd för penningsinsamlingar. Dessutom hittar du anvisningar till att ansöka tillstånd, samt svar till vanliga frågor om penninginsamlingar. 

Du hittar också information om småskaliga insamlingar på dessa sidor. På sidorna för småskaliga insamlingar berättas det i vilka situationer och med vilka förutsättningar det kan ordnas en småskalig penninginsamling. Därtill hittas det anvisningar för sammanställande av anmälan om en småskalig penninginsamling och svar på frågor som ofta ställs om småskaliga insamlingar.

Lista över giltiga insamlingstillstånd 

Lista över penninginsamlingar

Har någon bett dig om en donation? Eller är du intresserad av insamlingsfrågor och de syften som frivilligorganisationer insamlar pengar till? Polisstyrelsen har publicerat information om alla gällande insamlingstillstånd i listan ovan. Listan uppger information om vilka aktörer som har fått tillstånd till att samla pengar och för vilka syften. Dessutom kan du kolla insamlingstillståndsnummer samt tillståndets giltighetstid från listan.

För en penninginsamling lämnar en behörig arrangör alltid åtminstone följande information:

  • Penninginsamlingens anordnare
  • Ändamålet för de medel som ska samlas in
  • Tillståndsnummer eller nummer för småskalig insamling

Du kan använda den här informationen för att skilja mellan en lagenligt anordnad insamling och en olaglig insamling. Du kan kolla riktigheten av informationen från listan genom att till exempel söka efter tillståndsnummer. Listan uppdateras två gånger i månaden. 

Publicering av information småskalig insamling kommer också att utredas och om möjligt, kommer även denna information att läggas till sidorna i framtiden. Om du inte hittar det insamlingstillstånd som du söker, vänligen kontakta den myndighet som har utfärdat tillståndet. Förekomsten eller giltigheten av ett insamlingstillstånd kan även kontrolleras hos Polisstyrelsen.

Uppdraget att publicera insamlingsinformation är en ny uppgift som tillkommer Polisstyrelsen i reformen av penninginsamlingslagen. Syftet med publiceringsuppgiften är att göra det möjligt för medborgarna att självständigt kolla upp uppgifterna om insamlingar och kontrollera att de är korrekta. Listan ger allmänheten nödvändig information om insamlingarna och villkoren för att organisera dem. Syftet är att tillgodose allmänhetens behov av information och säkerställa det rättsliga skyddet för givare.

Tietoa uudesta rahankeräyslaista - SV