Rahankeräykset: vuosi-ilmoitukset ja tilitysvelvollisuus - SV

Årsanmälan och redovisningsskyldighet

Till alla tillstånd som följer den nya penninginsamlingslagen, hör det en skyldighet till en årsanmälan. Nya penninginsamlingstillstånd är tills vidare giltiga och den årliga anmälan görs enligt redovisningsperioden en gång per år. 

Tillstånd som följer den gamla penninginsamlingslagen har en redovisningsskyldighet. Tillstånden som följer den gamla lagen är giltiga den tiden som står i tillståndsvillkoren och redovisningarna görs efter att tillståndet upphörts. Dessutom kan vissa gamla tillstånd ha en mellanredovisningsskyldighet, som står i tillståndsvillkoren.

Kom ihåg att göra årsanmälan och redovisningen oberoende om en insamling har arrangerats eller donationer fåtts. 

Småmynt i en stapel och på en skiva.

Vuosi-ilmoitukset ja tilitykset - teksti 2 SV

Skicka årsanmälan för tills vidare giltiga penninginsamlingstillstånd på finska eller svenska till Polisstyrelsen, per post, e-post eller via polisens nättjänst.

Tillståndsmyndighet för ärenden som gäller redovisning för gamla penninginsamlingstillstånd är antingen Polisstyrelsen eller den lokala polisinrättningen: Om tillståndet har utfärdats av Polisstyrelsen, ska redovisningar lämnas till Polisstyrelsen. Om tillståndet har utfärdats av Polisinrättningen, ska redovisningarna lämnas till respektive polisinrättning. Skicka dina redovisningar på finska eller svenska per post eller e-post. Redovisningar för gamla insamlingstillstånd kan inte lämnas via den elektroniska tjänsten.

Redovisningar och årsanmälningar som lämnas till Polisstyrelsen per e-post ska skickas till adressen [email protected] Redovisningar och årsanmälningar som lämnas per post ska skickas till adressen Polisstyrelsen, Arpajaishallinto, PL 50, 11101 Riihimäki.

I redovisning och årsanmälan rapporteras medlen från penninginsamlingen jämte användningen av medlen till tillståndsmyndigheten. Förutom kontroll av redovisningar och årsanmälningar genomför tillståndsmyndigheten även slumpvis mer omfattande inspektioner.

Kontaktuppgifterna till polisinrättningarna

 

Vuosi-ilmoitukset ja tilitykset - lomakkeet - SV