Vuosi-ilmoitukset-UKK - SV

Vanliga frågor om årsanmälningar och redovisningar för penninginsamlingar

Nedan följer vanliga frågor om årsanmälningar och redovisningar som gäller penninginsamlingar samt svar på frågorna.  

UKK-vuosi-ilmoitus ja tilitys SV