Vuosi-ilmoitukset-UKK - SV

Vanliga frågor om årsanmälningar och redovisningar för penninginsamlingar

Nedan hittar du vanliga frågor om årsanmälningar och redovisningar och svar på dem.  

UKK-vuosi-ilmoitus ja tilitys SV