Rahankeräykset: vuosi-ilmoitukset ja tilitysvelvollisuus

Vuosi-ilmoitukset ja tilitysvelvollisuus

Rahankeräyslupaan liittyy aina tilitys- tai vuosi-ilmoitusvelvollisuus. Tee tilitykset ja vuosi-ilmoitukset oma-aloitteisesti oikeaan määräpäivään mennessä riippumatta siitä, onko keräystä järjestetty tai lahjoituksia saatu.

Kolikoita pinossa ja tasolla.

Vuosi-ilmoitukset ja tilitykset - teksti 2

Lähetä toistaiseksi voimassa oleviin rahankeräyslupiin liittyvät vuosi-ilmoitukset suomen tai ruotsin kielellä Poliisihallitukselle joko postitse, sähköpostitse tai poliisin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Vanhojen rahankeräyslupien tilitysasioissa lupaviranomainen on joko Poliisihallitus tai paikallinen poliisilaitos: Jos luvan on myöntänyt Poliisihallitus, tehdään tilitykset Poliisihallitukselle, ja jos luvan on myöntänyt poliisilaitos, toimitetaan tilitykset kyseiselle poliisilaitokselle. Lähetä tilitykset suomen- tai ruotsinkielisenä joko postia tai sähköpostia käyttäen. Vanhojen rahankeräyslupien tilityksiä ei voi antaa sähköisen asiointipalvelun kautta.

Poliisihallitukselle sähköpostitse annettavat tilitykset ja vuosi-ilmoitukset voit lähettää osoitteeseen [email protected] Postitse annettavat tilitykset ja vuosi-ilmoitukset lähetetään osoitteeseen Poliisihallitus, Arpajaishallinto, PL 50, 11101 Riihimäki.

Tilityksissä ja vuosi-ilmoituksissa raportoidaan lupaviranomaiselle rahankeräyksellä kerätyistä varoista ja niiden käytöstä. Tilitysten ja vuosi-ilmoitusten tarkastamisen lisäksi lupaviranomainen tekee satunnaisotannalla myös laajempia tarkastuksia.

Poliisilaitosten yhteystiedot

Vuosi-ilmoitukset ja tilitykset - lomakkeet