Rahankeräykset: vuosi-ilmoitukset ja tilitysvelvollisuus

Vuosi-ilmoitukset ja tilitysvelvollisuus

Jokaiseen uuden rahankeräyslain mukaiseen lupaan liittyy vuosi-ilmoitusvelvollisuus. Uudet rahankeräysluvat ovat voimassa toistaiseksi ja vuosi-ilmoitukset tehdään tilikausirytmin mukaisesti kerran vuodessa. 

Aiemmin voimassa olleen rahankeräyslain mukaisiin lupiin liittyy aina tilitysvelvollisuus. Vanhan lain mukaiset luvat ovat voimassa lupaehdoissa määrätyn ajan ja tilitykset tehdään luvan päättymisen jälkeen. Lisäksi osaan vanhoista rahankeräysluvista liittyy lupaehdoissa määrätty välitilitysvelvollisuus.

Muista myös tehdä tilitys ja vuosi-ilmoitus ajallaan, riippumatta siitä onko keräystä järjestetty tai lahjoituksia saatu. 

Kolikoita pinossa ja tasolla.

Vuosi-ilmoitukset ja tilitykset - teksti 2

Lähetä toistaiseksi voimassa oleviin rahankeräyslupiin liittyvät vuosi-ilmoitukset Poliisihallitukselle. Voit lähettää ne suomen tai ruotsin kielellä joko postitse, sähköpostitse tai poliisin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Vanhojen rahankeräyslupien tilitysasioissa lupaviranomainen on joko Poliisihallitus tai paikallinen poliisilaitos: Jos luvan on myöntänyt Poliisihallitus, tehdään tilitykset Poliisihallitukselle, ja jos luvan on myöntänyt poliisilaitos, toimitetaan tilitykset kyseiselle poliisilaitokselle. Lähetä tilitykset suomen- tai ruotsinkielisenä joko postia tai sähköpostia käyttäen. Vanhojen rahankeräyslupien tilityksiä ei voi antaa sähköisen asiointipalvelun kautta.

Poliisihallitukselle sähköpostitse annettavat tilitykset ja vuosi-ilmoitukset voit lähettää osoitteeseen [email protected] Postitse annettavat tilitykset ja vuosi-ilmoitukset lähetetään osoitteeseen Poliisihallitus, Arpajaishallinto, PL 50, 11101 Riihimäki.

Tilityksissä ja vuosi-ilmoituksissa raportoidaan lupaviranomaiselle rahankeräyksellä kerätyistä varoista ja niiden käytöstä. Tilitysten ja vuosi-ilmoitusten tarkastamisen lisäksi lupaviranomainen tekee satunnaisotannalla myös laajempia tarkastuksia.

Poliisilaitosten yhteystiedot

Vuosi-ilmoitukset ja tilitykset - lomakkeet