Rahankeräykset: vuosi-ilmoitukset ja tilitysvelvollisuus

Vuosi-ilmoitukset ja tilitysvelvollisuus

Rahankeräyslupaan liittyy vuosi-ilmoitus- tai tilitysvelvollisuus, riippumatta siitä, onko keräystä järjestetty tai lahjoituksia saatu. Vuonna 2020 voimaan tulleen lain mukaiset luvat ovat voimassa toistaiseksi ja niistä tehdään vuosi-ilmoitukset kerran vuodessa. Vuosi-ilmoituksen käsittely on maksullista. Vuonna 2023 käsittelymaksu on 120 euroa.  

Aiemmin voimassa olleen rahankeräyslain mukaisiin lupiin liittyy tilitysvelvollisuus. Vanhan lain mukaiset luvat ovat voimassa lupaehdoissa määrätyn ajan ja tilitykset tehdään luvan päättymisen jälkeen. Lisäksi osaan vanhoista rahankeräysluvista liittyy lupaehdoissa määrätty välitilitysvelvollisuus.

 

Kolikoita pinossa ja tasolla.

Vuosi-ilmoitukset ja tilitykset - teksti 2

Lähetä toistaiseksi voimassa oleviin rahankeräyslupiin liittyvät vuosi-ilmoitukset Poliisihallitukselle. Voit lähettää ne suomen tai ruotsin kielellä poliisin sähköisen asiointipalvelun kautta. Tarvittaessa voit lähettää ilmoituksen myös postitse tai sähköpostitse. Suosittelemme sähköisen asioinnin käyttämistä. 

Vanhojen rahankeräyslupien tilitysasioissa lupaviranomainen on joko Poliisihallitus tai paikallinen poliisilaitos: Jos luvan on myöntänyt Poliisihallitus, tehdään tilitykset Poliisihallitukselle, ja jos luvan on myöntänyt poliisilaitos, toimitetaan tilitykset kyseiselle poliisilaitokselle. Lähetä tilitykset suomen- tai ruotsinkielisenä joko postia tai sähköpostia käyttäen. Vanhojen rahankeräyslupien tilityksiä ei voi antaa sähköisen asiointipalvelun kautta.

Poliisihallitukselle sähköpostitse annettavat tilitykset ja vuosi-ilmoitukset voit lähettää osoitteeseen arpajaishallinto@poliisi.fi. Postitse annettavat tilitykset ja vuosi-ilmoitukset lähetetään osoitteeseen Poliisihallitus, Arpajaishallinto, PL 50, 11101 Riihimäki.

Tilityksissä ja vuosi-ilmoituksissa raportoidaan lupaviranomaiselle rahankeräyksellä kerätyistä varoista ja niiden käytöstä. Tilitysten ja vuosi-ilmoitusten tarkastamisen lisäksi lupaviranomainen tekee satunnaisotannalla myös laajempia tarkastuksia.

Poliisilaitosten yhteystiedot

Vuosi-ilmoitukset ja tilitykset - lomakkeet