Pyramidipelit ja ketjukirjeet - SV

Pyramidspel och kedjebrev

Insamling av pengar får inte genomföras i form av ett kedjebrev eller som ett pyramidspel. Därför får man i form av kedjebrev eller pyramidspel inte samla in pengar eller virtuell valuta.

Pyramidspel

Ett pyramidspel avser en verksamhet genom vilken den förtjänst eller vinst som deltagarna erhåller, antingen helt eller delvis består av förmåner som är beroende av inbetalningar från personer som senare går med i spelet. Dessa avgifter kan omfatta deltagaravgifter eller andra enskilda eller återkommande prestationer.

Pyramidspel organiseras ofta på ett sådant sätt att de förfaller att vara legitima aktiviteter, såsom handel, investering eller försäkringar. Stora vinster utlovas och till exempel nämns inte de risker som normalt är förknippade med investeringar.

I normal handel, möts prestationer och motprestationer i fråga om tid, kvantitet och kvalitativt. För pengar som betalats ut får man alltså en motprestation värd pengar. I normal handel utsätts inte en person för reklam om riskfria insatser och oproportionerlig avkastning.

Pyramidspelet utlovar ofta motprestationer i form av fördelar som förverkligas först efter en lång tid. Fördelarna är beroende av inbetalningar från personer som senare går med i spelet. Detta innebär att ett pyramidspel bara kan fungera så länge nya människor går med i spelet. Om nya människor inte längre ansluter sig, är det omöjligt att tjäna pengar på ett pyramidspel.

Du kan också oavsiktligt delta i ett pyramidspel

De personer som deltar i pyramidspelet har ofta identifierats som personer med vissa gemensamma egenskaper. Dessa är bland annat längtan efter spänning, optimism och godtrogenhet, samt en hög risktolerans i penningrelaterade frågor. Även en önskan om att tillhöra en liten, privilegierad grupp, som är den enda som har insiderinformation som för utomstående verkar felaktig, är en attraktionsfaktor. Denna önskan, i kombination med en förhoppning om ett system som på det sätt som utlovats, skulle generera stora summor pengar, kan påverka deltagarens omdömesförmåga.

Ett pyramidspel kan också bygga på enträgna förfrågningar från närstående människor, såsom familjemedlemmar och släktingar, om att gå med i spelet. Förutom eventuella rättsliga påföljder och ekonomiska risker kan deltagande i ett pyramidspel ha betydande negativa effekter på viktiga människorelationer.

Att samla in pengar och virtuell valuta i form av pyramidspel är förbjudet. Pyramidspel är också förbjudna i andra länder. Skapande, användning och främjande av pyramidspel klassificeras som olämpligt förfarande på EU-lagstiftningsnivå.

Kedjebrev

Med kedjebrev avses verksamhet genom vilket en deltagare utlovas en fördel värd pengar eller ekonomisk nytta av att vidarebefordra ett mottaget brev. Förutom ett traditionellt brev kan ett kedjebrev också skickas per e-post eller med mobiltelefon. Brevet eller meddelandet kan också uppmana mottagaren att skicka pengar eller virtuell valuta till dem som tidigare har anslutit sig till aktiviteten.

Att tjäna pengar på ett kedjebrev är baserat på brev och meddelanden samt inbetalningar från de deltagare som senare går med. Att tjäna pengar på en kedja kan bygga på ett system med steg eller nivåer. Till exempel kan prestationer benämnas som anslutnings- eller deltagaravgifter. I ett kedjebrev får en deltagare inte en konkret produkt eller tjänst, utan ett löfte om en ekonomisk fördel. Ett kedjebrev handlar inte om normal handel.

Konceptet kedjebrev får inte användas för att samla in pengar eller virtuell valuta. Det är förbjudet att anordna penninginsamling i form av kedjebrev.

Det är också förbjudet att en uppmana någon att skicka pengar till personer som tidigare gått med i ett kedjebrev.

Vad gör du om du misstänker att du har upptäckt en insamling i form av ett pyramidspel eller ett kedjebrev?

Om du misstänker att man ber dig delta i ett pyramidspel eller ett kedjebrev eller annan olaglig insamling av pengar, ska du kontakta Polisstyrelsens lotteriförvaltning. Du kan ta kontakt antingen med en feedbackformulär eller via e-post.

Pyramidipelit: linkkilistaus - SV