Pyramidipelit ja ketjukirjeet

Pyramidipelit ja ketjukirjeet

Rahankeräystä ei saa toteuttaa ketjukirjeen muodossa eikä pyramidipelinä. Ketjukirjeiden avulla tai pyramidipelin muodossa ei siis saa kerätä rahaa eikä virtuaalivaluuttaa.

Pyramidipeli

Pyramidipelistä on kyse silloin, kun toimintaan mukaan liittyvän henkilön ansiot tai voitot muodostuvat joko kokonaan tai osittain sellaisista eduista, joiden saaminen on riippuvainen myöhemmin mukaan liittyvien henkilöiden maksusuorituksista. Nämä maksut voivat olla osallistumismaksuja tai muita kerta- tai toistuvaissuorituksia.

Pyramidipelit järjestetään usein siten, että ne vaikuttavat lailliselta toiminnalta: esimerkiksi kaupankäynniltä taikka sijoitus- tai vakuutustoiminnalta. Toiminnassa luvataan suuria tuottoja ja esimerkiksi sijoitustoimintaan normaalisti kuuluvat riskit jätetään mainitsematta.

Normaalissa kaupankäynnissä suoritus ja vastasuoritus kohtaavat ajallisesti, määrällisesti ja laadullisesti toisensa. Annetulle rahalle saa siis rahanarvoisen vastikkeen. Normaalissa kaupankäynnissä henkilöä ei erehdytetä mainonnalla riskittömyydestä ja ylisuurista tuotoista.

Pyramidipelissä vastikkeena luvataan usein etuja, jotka saadaan vasta pitkän ajan kuluttua. Etujen saanti on riippuvaista myöhemmin liittyvien henkilöiden maksusuorituksista. Tämä tarkoittaa sitä, että pyramidipeli voi toimia vain niin kauan kuin uusia ihmisiä liittyy mukaan. Jos uusia henkilöitä ei enää liity, ansaitseminen pyramidipelissä käy mahdottomaksi.

Pyramidipeliin voi osallistua myös tahattomasti

Pyramidipeliin osallistuvilla henkilöillä on tunnistettu olevan usein tiettyjä yhteisiä ominaisuuksia. Näitä ovat muun muassa jännityksen kaipuu, optimismi ja herkkäuskoisuus, sekä korkea riskinsietotaso rahaan liittyvissä asioissa. Myös halu kuulua pieneen, etuoikeutettuun joukkoon, jolla on ainoana ulkopuolisille "väärin" näyttäytyvää sisäpiiritietoa, on vetovoimatekijä. Halu yhdistettynä toiveeseen järjestelmästä, joka luvatulla tavalla toimiessaan tuottaisi suuria määriä rahaa, voi hämärtää osallistujan harkintakykyä.

Pyramidipeli voi rakentua myös läheisten ihmisten, kuten perheenjäsenten ja sukulaisten, suostuttelupyyntöihin liittymään toimintaan mukaan. Mahdollisten oikeusseuraamusten ja taloudellisten riskien lisäksi pyramidipeliin osallistumisella voi olla huomattavia negatiivisia vaikutuksia tärkeisiin ihmissuhteisiin.

Rahan ja virtuaalivaluutan kerääminen pyramidipelin muodossa on kiellettyä. Pyramidipelit ovat kiellettyjä myös muissa maissa. Pyramidipelijärjestelmän luominen, käyttäminen ja edistäminen luokitellaan sopimattomaksi menettelyksi EU-sääntelyn tasolla.

Ketjukirjeet

Ketjukirjeellä tarkoitetaan toimintaa, jossa osallistujalle luvataan rahanarvoinen etu tai taloudellista hyötyä vastaanotetun kirjeen lähettämisestä edelleen. Ketjukirje voi olla perinteisen kirjeen lisäksi myös esimerkiksi sähköpostitse tai matkapuhelimella lähetetty viesti. Kirjeessä tai viestissä voidaan kehottaa myös lähettämään rahaa tai virtuaalivaluuttaa toimintaan aiemmin liittyneille.

Ketjukirjeessä ansaitseminen perustuu myöhemmin osallistuvien lähettämiin kirjeisiin ja viesteihin sekä maksettuihin maksuihin. Ansaitseminen ketjussa voi rakentua portaittain tai tasoittain. Maksuja voidaan nimittää esimerkiksi liittymis- tai osanottomaksuiksi. Ketjukirjeeseen osallistuja ei saa maksuaan vastaan konkreettista tuotetta tai palvelua, vaan lupauksen taloudellisesta hyötymisestä. Ketjukirjetoiminnassa ei ole kyse normaalista kaupankäynnistä.

Ketjukirjeen muodossa ei saa kerätä rahaa eikä virtuaalivaluuttaa. Rahankeräyksen järjestäminen ketjukirjeen muodossa on kiellettyä.

Kiellettyä on myös toiminta, jossa kehotetaan lähettämään rahaa aiemmin ketjukirjeeseen osallistuneille.

Mitä tehdä, jos epäilet havainneesi pyramidipelin tai ketjukirjeen muodossa toteutettavan keräyksen?

Jos epäilet, että sinua pyydetään osalliseksi pyramidipeliin tai osallistumaan ketjukirjeeseen tai muuhun lainvastaiseen rahankeräykseen, ota yhteyttä Poliisihallituksen arpajaishallintoon. Yhteyttä voi ottaa palautelomakkeella tai sähköpostitse.

Pyramidipelit: linkkilistaus