Laittomat rahankeräykset - SV

Olagliga penninginsamlingar

Har någon bett dig om en donation eller har du kanske annars tänkt bli en donator? Innan du fattar ett slutgiltigt beslut om att donera pengar, ska du alltid kontrollera att insamlingen anordnats lagenligt!

Du känner igen en lagenlig insamling utifrån ett tillstånd eller ett nummer för en småskalig insamling. För en penninginsamling lämnar en behörig arrangör alltid åtminstone följande information:

  • Penninginsamlingens anordnare.
  • Ändamålet för de medel som ska samlas in.
  • Tillståndsnummer eller nummer för småskalig insamling.

Du kan använda den här informationen för att skilja mellan en lagenligt anordnad insamling och en olaglig insamling. I praktiken bör informationen hittas, till exempel på en insamlingslådan eller i en insamlingslista. På internet bör uppgifterna anges i sammanhang med begäran om pengadonation.

Insamling av pengar kan genomföras på väldigt många andra sätt och begäran om penningdonationer kan ske på vilket sätt som helst. Det räcker med att allmänheten förstår att man ber dem om en penninggåva. Det är därför inte nödvändigt att formulera en uppmaning eller en uttrycklig begäran. Att be om stödprestationer kan likaså handla om penninginsamling. Oavsett insamlingsmetod måste information om tillstånd eller tillståndsnummer för småskalig insamling alltid anges.

Om du vill kan du också kontrollera riktigheten i uppgifterna med tillståndsmyndigheten (Polisstyrelsen eller polisinrättning). I det fall att misstanke uppstår om huruvida det finns ett penninginsamlingstillstånd, eller om tillståndet är giltigt, är det bra att kontrollera saken med Polisstyrelsen. Information om insamlingstillstånd och småskaliga insamlingar publiceras också på dessa webbplatser.

Varför är det viktigt att uppge ett tillståndsnummer eller numret för en småskalig insamling?

Ett penninginsamlingstillstånd och en anmälan om småskalig insamling är tecken på att myndigheterna känner till insamlingen. Detta innebär också i praktiken att myndigheterna genom kontroll av redovisningar och årsanmälningar övervakar att medel som samlats in används för det utlovade ändamålet.

Det är inte värt att ge pengar till en insamling utan tillstånd eller en oanmäld småskalig insamling, då du riskerar att donera dina pengar till en bedragare. Om du donerar pengar till en olaglig insamling, har du bara den som ber om donationen som garant för att pengarna faktiskt används för det utlovade syftet.

Ansvarsfulla insamlingsarrangörer kommer alltid att kunna svara på frågor om syftet med de medel som ska samlas in, samt uppge numret för insamlingstillstånd eller småskalig insamling.

Hur ska du göra, om du betvivlar lagligheten i insamlingen?

Om numret för insamlingstillstånd eller en småskalig insamling inte angetts kan du fråga penninginsamlaren om dessa. Om insamlaren inte kan lämna någon information kan du vara föremål för en olaglig insamling. I det här fallet ska du kontakta den lokala polisen.

Penninginsamlingar som ordnas utan insamlingstillstånd eller en anmälan om småskalig insamling är ett brott. Endast i vissa undantagsfall behövs inte tillstånd eller anmälan. Bland dessa undantag kan endast valinsamlingar anordnas på internet.