Laittomat rahankeräykset

Laittomat rahankeräykset

Pyysikö joku sinulta lahjoitusta tai oletko ehkä harkinnut muutenkin lahjoittajaksi ryhtymistä? Ennen kuin teet lopullisen lahjoituspäätöksen, tarkista aina, että kyseessä on laillisesti järjestetty rahankeräys!

Tunnistat laillisen rahankeräyksen lupa- tai pienkeräysnumerosta. Asianmukaisesti toimiva rahankeräyksen järjestäjä kertoo rahankeräyksen yhteydessä aina ainakin seuraavat tiedot:

  • Rahankeräyksen järjestäjä.
  • Rahankeräyksellä kerättävien varojen käyttötarkoitus.
  • Lupanumero tai pienkeräysnumero.

Näiden tietojen avulla erotat laillisesti järjestetyn rahankeräyksen laittomasta keräyksestä. Käytännössä tiedot pitäisi löytyä esimerkiksi keräyslippaasta tai keräyslistasta. Internetissä tiedot pitäisi olla mainittuna samassa yhteydessä rahalahjoituspyynnön kanssa.

Rahankeräystä voidaan toteuttaa hyvin monella muullakin tavalla ja rahalahjoitusten pyytäminen voi tapahtua millä tahansa tavalla. Riittävää on, että yleisö ymmärtää, että heiltä pyydetään rahaa lahjaksi. Vetoamisen ei siis tarvitse olla mitenkään käskevää tai aktiivista pyytämistä. Esimerkiksi kannatus- tai tukimaksujen pyytämisessä voi siinäkin olla kyse rahankeräyksestä. Keräystavasta riippumatta tiedot luvasta tai pienkeräysnumerosta pitää aina antaa.

Halutessasi voit tarkistaa tietojen oikeellisuuden myös lupaviranomaiselta (Poliisihallitus tai poliisilaitos). Jos esimerkiksi rahankeräysluvan olemassaolosta tai sen voimassaolosta herää epäily, asia kannattaa tarkistaa Poliisihallitukselta. Tietoja rahankeräysluvista ja pienkeräyksistä julkaistaan myös näillä internetsivuilla.

Miksi lupanumeron tai pienkeräysnumeron kertominen on tärkeää?

Rahankeräyslupa ja pienkeräysilmoitus ovat merkkejä siitä, että järjestettävä rahankeräys on viranomaisten tiedossa. Tämä tarkoittaa käytännössä myös sitä, että viranomaiset valvovat esimerkiksi tilitysten ja vuosi-ilmoitusten avulla rahankeräyksellä kerättyjen varojen käyttöä luvattuun tarkoitukseen.

Ilman rahankeräyslupaa tai pienkeräysilmoitusta järjestettäviin rahankeräyksiin ei kannata antaa rahaa, sillä saatat lahjoittaa rahasi huijarille. Jos lahjoitat rahaa laittomaan keräykseen, sinulla on ainoastaan lahjoituksen pyytäjän oma sana takeena siitä, että rahat todella käytetään luvattuun tarkoitukseen.

Vastuullisesti toimivat rahankeräysten järjestäjät pystyvät siis aina tarvittaessa vastaamaan kysymyksiin esimerkiksi kerättävien varojen käyttötarkoituksesta sekä ilmoittamaan rahankeräyslupa- tai pienkeräysnumeron.

Miten toimia, jos epäilee rahankeräyksen laillisuutta?

Jos lupa- tai pienkeräysnumeron tietoja ei ole ilmoitettu, voit kysyä niitä rahan kerääjältä. Jos rahan kerääjä ei voi tietoja antaa, saatat olla laittoman rahankeräyksen kohteena. Ota tällöin yhteys paikalliseen poliisiin.

Ilman rahankeräyslupaa tai pienkeräysilmoitusta järjestettävä rahankeräys on rikos. Vain tietyissä poikkeustapauksissa lupaa tai ilmoitusta ei edellytetä. Näistä poikkeuksista vain vaalikeräyksiä voidaan järjestää internetissä.