Joukkorahoitus ja rahankeräykset - SV

Massfinansiering och penninginsamlingar

Vad är massfinansiering?

Massfinansiering är ett sätt att samla in finansiering för enskilda personers och organisationers projekt samt organisationers verksamhet. Finansiering samlas vanligtvis in från en stor målgrupp i små belopp för att uppnå det önskade finansieringsbeloppet.

Massfinansieringskampanjen genomförs främst på internet där det finns oräkneliga olika massfinansieringsplattformar och olika specialiserade insamlingssajter. Massfinansieringen kan dra nytta av ett brett spektrum av olika insamlingsmodeller, vilket gör det möjligt att skaffa finansiering för de mest varierande projekt, uppslag och andra ändamål.

När kräver massfinansiering ett insamlingstillstånd?

Ett tillstånd krävs, om syftet är att genomföra en penninginsamling, dvs. att be om vederlagsfria penningdonationer. Om man däremot har för avsikt att till exempel sälja produkter eller bedriva placeringsverksamhet handlar det inte om penninginsamling och tillstånd behövs inte.

Behövs det ett penninginsamlingstillstånd för förköp eller annan vederlagsfri massfinansiering?

Tillstånd krävs inte för faktisk vederlagsfinansierad försäljningsverksamhet. I fråga om faktisk vederlagsfinansierad försäljningsverksamhet har produkten till exempel ett fast pris som motsvarar produktens ekonomiska bytesvärde. Dessutom kommer produkten att levereras till köparen inom rimlig tid och en förutsättning för att produkten ska erhållas är det vederlag som ska erläggas för den, vilket gör att produkten inte är tillgänglig för alla, oavsett om produkten betalas eller ej.

I verklig handel står det också klart för alla parter att detta handlar om handel: köparen är därför särskilt inställd på att köpa en produkt och inte på att donera pengar eller på annat sätt bara stödja verksamheten. På samma sätt är säljaren fokuserad på att sälja en produkt och inte på att be om en donation.

Massfinansiering ska inte genomföras på ett sådant sätt att deltagaren inte kan skilja på om det försiggår handel eller insamling av pengar. Sammanblandning av penninginsamling och handel är förbjuden.

Får en privatperson eller ett företag anordna en insamling med hjälp av en plattform för massfinansiering?

Det är inte tillåtet. Penninginsamling är en finansieringsform för allmännyttiga föreningar, organisationer och stiftelser, vars genomförande i princip kräver insamlingstillstånd. En enskild person eller ett företag kan till exempel inte få ett tillstånd och således inte heller genomföra en penninginsamling.

Om jag lämnar en anmälan till polisen om småskalig insamling, kan jag då även samla in pengar på en webbplats för massfinansiering?

Ja, så länge kampanjen varar högst tre månader, och insamlingen avbryts när 10 000 euro har samlats in.

En småskalig insamling kan också anordnas av en oregistrerad grupp bestående av tre 15 år fyllda personer bosatta i Finland, förutsatt att en av dem är myndig. För en sådan oregistrerad grupp är det möjligt att anordna en småskalig insamling även på en massfinansieringsplattform, men en enskild person kan inte göra det.

Jag tänker använda en internationell webbplats för massfinansiering. Behöver jag i alla fall tillstånd?

Ett penninginsamlingstillstånd ska finnas, om insamlingen riktas till Finland. Samlingen riktar sig till Finland när donationer ska inhämtas från personer som vistas i Finland.

Att använda en internationell webbplats eller lägga fram en donationsbegäran på ett annat språk än finska eller svenska innebär inte att insamlingen kan genomföras utan uppehållstillstånd eller en anmälan om småskalig insamling. Om donationsbegäran däremot tydligt riktas annanstans än till Finland är det inte en insamling av pengar som genomförs i Finland och tillstånd för penninginsamling krävs därför inte.