Joukkorahoitus ja rahankeräykset

Joukkorahoitus ja rahankeräykset

Mitä on joukkorahoitus?

Joukkorahoitus on tapa kerätä rahoitusta henkilöiden ja organisaatioiden hankkeille sekä yritysten toimintaan. Rahoitus kerätään yleensä laajalta joukolta pieninä summina halutun rahoitusmäärän saavuttamiseksi.

Joukkorahoituskampanja toteutetaan useimmiten internetissä, josta on löydettävissä lukematon määrä erilaisia joukkorahoitusalustoja ja eri varainhankintamuotoihin erikoistuneita sivustoja. Joukkorahoituksessa voidaan hyödyntää monenlaisia toisistaan poikkeavia varainhankintamalleja, joiden avulla on mahdollista hankkia rahoitusta mitä erilaisimpiin projekteihin, hankkeisiin ja muihin tarkoituksiin.

Milloin joukkorahoitukseen tarvitsee rahankeräysluvan?

Joukkorahoitus edellyttää rahankeräyslupaa silloin, kun tarkoituksena on toteuttaa rahankeräys eli pyytää vastikkeettomia rahalahjoituksia. Jos joukkorahoituksella sen sijaan halutaan harjoittaa vaikkapa tuotemyyntiä tai sijoitustoimintaa, ei kyse ole rahankeräyksestä eikä lupaakaan tarvita.

Tarvitaanko tuotteiden ennakkomyyntiin tai muuhun vastikkeelliseen joukkorahoitukseen rahankeräyslupaa?

Lupaa ei tarvita, mikäli kyse on aidosti vastikkeellisesta myyntitoiminnasta. Aidosti vastikkeellisessa myyntitoiminnassa tuotteella on esimerkiksi kiinteä hinta, joka vastaa tuotteen taloudellista vaihdanta-arvoa. Lisäksi tuote toimitetaan ostajalle kohtuullisen ajan kuluessa ja tuotteen saamisen edellytyksenä on siitä suoritettava vastike, jolloin tuote ei ole kaikkien saatavilla riippumatta siitä onko tuotteesta maksettu vai ei.

Aidossa kaupankäynnissä kaikille osapuolille on myös selvää, että kyse on kaupankäynnistä: ostaja siis mieltää nimenomaan ostavansa tuotteen eikä lahjoittavansa rahaa tai muutoin ainoastaan tukevansa toimintaa ja myyjä vastaavasti mieltää myyvänsä tuotetta eikä pyytävänsä lahjoitusta.

Joukkorahoitusta ei saa toteuttaa niin, että toimintaan osallistuva ei pysty erottamaan, onko kyse kaupankäynnistä vai rahankeräyksestä. Rahankeräyksen ja kaupankäynnin sekoittaminen keskenään on kiellettyä.

Saako yksityishenkilö tai yritys järjestää rahankeräyksen joukkorahoitusalustaa käyttäen?

Ei saa. Rahankeräysten järjestäminen on yleishyödyllisten yhdistysten, järjestöjen ja säätiöiden varainhankintamuoto, jonka toteuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti rahankeräyslupaa. Esimerkiksi yksityishenkilö tai yritys ei voi lupaa saada eikä siten myöskään toimeenpanna rahankeräystä.

Jos teen poliisilaitokselle pienkeräysilmoituksen, voinko kerätä rahaa myös joukkorahoitussivustolla?

Kyllä voit, kunhan kampanja kestää korkeintaan kolme kuukautta ja keräys keskeytetään viimeistään sillä hetkellä kun 10 000 euroa on kerätty.

Pienkeräyksen voi järjestää myös kolmen Suomessa asuvan 15 vuotta täyttäneen henkilön rekisteröimätön ryhmä, kunhan henkilöistä yksi on täysivaltainen. Tällaisen rekisteröimättömän ryhmän on mahdollista järjestää pienkeräys myös joukkorahoitusalustalla, mutta yksittäinen henkilö ei voi niin tehdä.

Aion käyttää kansainvälistä joukkorahoitussivustoa. Tarvitsenko silti luvan?

Rahankeräyslupa tulee olla, mikäli keräys kohdistuu Suomeen. Keräyksen kohdistuu Suomeen silloin, kun lahjoituksia on tarkoitus saada Suomessa oleskelevilta henkilöiltä.

Esimerkiksi kansainvälisen nettisivuston käyttäminen tai lahjoituspyynnön esittäminen muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi ei vielä tarkoita sitä, että keräys voitaisiin toteuttaa ilman rahankeräyslupaa tai pienkeräysilmoitusta. Sen sijaan, jos lahjoituspyynnöt on selvästi kohdistettu muualle kuin Suomeen, ei kyseessä ole Suomessa toimeenpantava rahankeräys eikä rahankeräyslupaa siten edellytetä.