Inverkan av senareläggningen av kommunalvalsdagen 2021 på valinsamlingar

Utgivningsdatum 23.4.2021 9.57

Senareläggningen av kommunalvalsdagen har väckt diskussion om hur detta inverkar på insamlingar av valpengar som redan anordnats. På grund av att valdagen har uppskjutits kan en valinsamling ordnas mellan den 18 oktober 2020 och den 27 juni 2021.

Insamling av valpengar kan ordnas utan tillstånd för penninginsamling under den så kallade kampanjperioden, som inleds sex månader före valdagen och upphör två veckor efter valdagen. Kampanjperioden enligt den ursprungliga kommunalvalsdagen den 18 april 2021 har varit mellan den 18 oktober 2020 och den 2 maj 2021. Lagen om senareläggning av 2021 års kommunalval trädde i kraft den 29 mars 2021 och den nya dagen för kommunalvalet är den 13 juni 2021. 

Det nya datumet påverkar hur kampanjperioden för valinsamlingar som avses i penninginsamlingslagen ska beräknas. Efter att valdagen ändrades är den nya kampanjperioden sålunda från den 13 december 2020 till den 27 juni 2021.

Både den tidigare kampanjperioden, som inleddes den 18 oktober 2020 och den gällande kampanjperioden i enlighet med lagen som sköt upp datumet för kommunalvalet 2021, som inleddes den 13 december 2020, har grundat eller grundar sig på gällande lag. Polisstyrelsens åsikt är att uppskjutandet av valdagen genom lagen om kommunalvalet 2021 inte leder till en situation där en valinsamling som anordnats i enlighet med den tidigare valdagen retroaktivt skulle bli olaglig eller straffbar. I detta exceptionella läge kan en valinsamling ordnas under perioden mellan den 18 oktober 2020 och den 27 juni 2021.

Den som ordnar en valinsamling är redovisningsskyldig. En redovisning över valinsamlingen ska lämnas in till Polisstyrelsen senast två månader efter att insamlingen upphört för övervakning av valinsamlingarna och publicering av valinsamlingsinformation. I praktiken innebär detta att redovisningen ska lämnas in senast två månader efter kampanjperiodens slut, även om insamlingen har upphört redan tidigare under kampanjperioden. Redovisningen av valinsamlingen ska avges för hela insamlingstiden och det är inte nödvändigt att göra fler än en redovisning. I redovisningen ska uppges alla insamlingsintäkter som samlats in mellan den 18 oktober 2020 och den 27 juni 2021.

Mer information om anordnande av valinsamlingar och lämnande av redovisning över valinsamlingen finns på Polisstyrelsens webbplats Valinsamlingar - Polisen (poliisi.fi)

Nyheter Polisstyrelsen Tillståndtjänst