Navigointivalikko

Ajolupien peruuttaminen

Ajolupien peruuttaminen

Poliisi voi tarvittaessa peruuttaa opetusluvan, moottoripyörän harjoitusluvan, liikenneopettajaluvan ja taksinkuljettajan ajoluvan. Syitä luvan peruuttamiseen tai väliaikaiseen peruuttamiseen voivat olla muun muassa väliaikaiseen ajokieltoon määrääminen tai se, etteivät luvan myöntämisen edellytykset täyty.

Opetusluvan peruuttaminen

Ajo-opetukseen ja ajoharjoittelun ohjaamiseen liikenteessä ajokorttia varten tarvitset Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämän opetusluvan.

Poliisi voi peruuttaa opetusluvan väliaikaisesti, jos edellytykset väliaikaiseen ajokieltoon määräämiseen ovat olemassa. 

Poliisi peruuttaa opetusluvan kokonaan, jos luvan haltijana

  • et enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä,
  • rikot opetuslupaa koskevia säännöksiä tai opetusluvan ehtoja,
  • pyydät luvan peruuttamista.

Moottoripyörän harjoitusluvan peruuttaminen

Moottoripyörän harjoitusluvalla voit harjoitella ajamista moottoripyörällä ajokortin suorittamista varten. Harjoitusluvan myöntää Liikenne ja viestintävirasto Traficom.

Poliisin on peruutettava moottoripyörän harjoituslupa väliaikaisesti, jos sinut luvan haltijana määrätään väliaikaiseen ajokieltoon. 

Poliisi peruuttaa moottoripyörän harjoitusluvan kokonaan, jos luvan haltijana

  • et enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä,
  • rikot harjoituslupaa koskevia säännöksiä tai harjoitusluvan ehtoja,
  • pyydät luvan peruuttamista.

Liikenneopettajaluvan peruuttaminen

Liikenneopettajana toimimiseen tarvitset Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämän liikenneopettajaluvan. 

Poliisi voi perua liikenneopettajaluvan määräajaksi, toistaiseksi, väliaikaisesti tai kokonaan. 

Poliisi peruuttaa liikenneopettajaluvan määräajaksi, jos luvan haltijana et enää täytä henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvaa luvan myöntämisen edellytystä. Poliisi peruuttaa luvan vähintään kolmeksi tai kuudeksi kuukaudeksi ja enintään viideksi vuodeksi.

Tietyissä tilanteissa lupa voidaan peruuttaa lyhyemmäksikin ajaksi tai antaa varoitus. Poliisi palauttaa luvan, kun määräaika on päättynyt. 

Poliisi peruuttaa liikenneopettajaluvan toistaiseksi, jos luvan haltijana et enää täytä ryhmän 2 ajokorttiluvan terveysvaatimuksia. Lupa peruutetaan toistaiseksi myös silloin, jos sinut luvan haltijana määrätään ajokieltoon toistaiseksi. Poliisi palauttaa luvan, kun osoitat jälleen täyttäväsi säädetyt vaatimukset, esimerkiksi lääkärintodistuksella. 

Poliisi peruuttaa liikenneopettajaluvan väliaikaisesti, jos sinut luvan haltijana määrätään väliaikaiseen ajokieltoon. Poliisi voi peruuttaa luvan väliaikaisesti myös silloin, jos on todennäköistä, että olet luvan haltijana syyllistynyt henkeen tai terveyteen kohdistuvaan tai muuten väkivaltaista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen, seksuaalirikokseen tai muuhun vastaavaan rikokseen ja teon vakavuus sitä edellyttää.

Poliisi peruuttaa liikenneopettajaluvan kokonaan, jos luvan haltijana pyydät luvan peruuttamista. 

Taksinkuljettajan ajoluvan peruuttaminen

Taksinkuljettajana toimimiseen tarvitset Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämän taksinkuljettajan ajoluvan. 

Poliisi voi perua taksinkuljettajan ajoluvan määräajaksi, väliaikaisesti tai toistaiseksi. 

Poliisi peruuttaa taksinkuljettajan ajoluvan määräajaksi, jos luvan haltijana olet syyllistynyt tiettyihin rikoksiin. Poliisi peruuttaa luvan vähintään kahdeksi tai kuudeksi kuukaudeksi ja enintään viideksi vuodeksi. Tietyissä tilanteissa lupa voidaan peruuttaa lyhyemmäksikin ajaksi tai antaa varoitus.

Poliisi voi peruuttaa taksinkuljettajan ajoluvan väliaikaisesti, jos on todennäköistä, että olet luvan haltijana syyllistynyt tiettyihin rikoksiin ja matkustajien turvallisuus sitä edellyttää. 

Poliisi peruuttaa taksinkuljettajan ajoluvan toistaiseksi, jos sinut luvan haltijana määrätään ajokieltoon toistaiseksi tai jos et enää täytä ajoluvan terveysvaatimuksia.

Taksinkuljettajan ajolupa on luovutettava poliisille, jos ajolupa peruutetaan. Määräajaksi peruutettu ajolupa palautetaan sinulle määräajan päätyttyä. Poliisi palauttaa toistaiseksi peruutetun ajoluvan, jos osoitat peruuttamisperusteen poistuneen esimerkiksi lääkärintodistuksella. Ennen ajoluvan palauttamista poliisi arvioi uudelleen sopivuutesi luvanhaltijaksi.