Navigointivalikko

Asehuutokauppaehdot

Asehallinnon huutokauppaehdot

Poliisihallitus, 11.2.2022, POL-2022-16609, ID-22111539

Näissä ehdoissa myyjällä tarkoitetaan Poliisihallituksen asehallintoa ja ostajalla kaupan toista osapuolta. Asehallinto myy julkisella huutokaupalla omistajan lukuun ampuma-aselain 91 §:n perusteella poliisin haltuun ottamia esineitä.

Ilmoittautuminen

Ostajan tulee ilmoittautua huutokauppaan portilla ja sisään tultaessa huutokauppatilassa. Ilmoittautumisen yhteydessä tarkistetaan ostajan henkilötiedot voimassa olevasta passista tai henkilökortista (ajokortti ei osoita henkilöllisyyttä) sekä hankkimiseen oikeuttavat asiakirjat. Tiedot merkitään ostajaluetteloon. Ostajalle annetaan ilmoittautumisen yhteydessä numerotaulu, johon on merkitty ostajaluettelon mukainen ostajanumero. Ostajan on pidettävä numerotaulua näkyvällä paikalla.

Tarjoaminen

Myytävän esineen lähtöhinta on 50 euroa. Tarjoukset huutokaupassa esitetään nostotarjouksina suullisesti ja esittämällä numerotaulu. Vasaralyönnillä vahvistetaan korkein tarjous, tarjouksen tekijä on silloin tehnyt sitovan ostosopimuksen.

Maksu ja omistusoikeus

Hyväksytty huuto tulee maksaa heti huutokaupan jälkeen maksukortilla, joka on ainoa maksutapa. Huudetun esineen omistusoikeus siirtyy ostajalle sen jälkeen, kun ostaja on maksanut hyväksytyn huudon ja esineen hankkimiseen oikeuttava asiakirja on täydennetty hankitun esineen tiedoilla sekä allekirjoitettu.

Luovutus

Esineet luovutetaan ostajalle vain huutokauppapäivänä kuittia vastaan. Huutokaupan sulkeuduttua ei esineitä enää luovuteta. Lisäksi ostajan on ennen esineen luovuttamista esitettävä esineen hankkimiseen oikeuttava asiakirja. Esineet myydään ja luovutetaan vain luvanhaltijalle (ei valtakirjalla asiamiehelle).

Myyjän vastuu

Esineet myydään ja luovutetaan siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin ne ovat huutokauppatilaisuudessa. Koska esineet myydään omistajan lukuun ei myyjä vastaa siitä, että myytävät esineet ovat käyttöturvallisia tai ampumakuntoisia. Myyjä ei myöskään vastaa myydyn esineen tai sen mahdollisen viallisuuden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista ostajalle tai kolmannelle osapuolelle.

Voimaantulo

Ostaja sitoutuu huutokauppaehtoihin ilmoittautumisen yhteydessä.

Erimielisyydet

Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaisee, ellei niistä muuten päästä sovintoon, ensimmäisessä oikeusasteessa Kanta-Hämeen käräjäoikeus.