Murupolku

Rahanpesu ja asiamiestoiminta

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen asiamiestoiminnassa 

Rahanpesun torjunnan kannalta avainasemassa ovat sellaiset elinkeinonharjoittajat, jotka voivat omassa toiminnassaan tunnistaa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä tai joita voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin. Veikkaus Oy:n rahapeleistä pelataan noin puolet asiamiesverkoston kautta, joten asiamiehet ovat keskeisessä asemassa rahapelien myynnissä ja välittämisessä. 

Keskeisen aseman ansiosta asiamiehillä on hyvät mahdollisuudet havaita epätavallista asiakaskäyttäytymistä tai poikkeavaa rahapelaamista. Rahanpesulaki velvoittaa myös suoraan asiamiehiä asiakkaan tunnistamiseen ja epäilyttävien liiketoimien ilmoittamiseen liittyen. Asiamiehillä on sen vuoksi olennainen merkitys rahanpesun torjunnassa.  

Mitä asiamiesten tulee tehdä rahanpesulain mukaan?

Asiamiehenä tai asiamiehen edustajana sinun tulee aina tunnistaa asiakas ja todentaa asiakkaan henkilöllisyys, jos:

  • asiakas ostaa rahapelejä vähintään 2000 eurolla 
  • asiakas lunastaa voittoja vähintään 2000 eurolla
  • epäilet tilanteessa tapahtuvan epäilyttävää liiketoimintaa tai epäilet, että liiketoimeen sisältyviä varoja käytetään terrorismin rahoittamiseen tai sen rangaistavaan yritykseen.

Edellä mainitut rahamäärät voivat muodostua yhdestä suorituksesta tai useista toisiinsa kytkeytyvistä suorituksista, jotka ovat yhteensä vähintään 2000 euroa. 

Asiakkaan tuntemisvelvoite on ehdoton eikä siihen ole poikkeuksia.  Siten esimerkiksi myös ennestään tuttu asiakas on tunnistettava ja hänen henkilöllisyytensä todennettava aina edellä mainituissa tilanteissa.

Asiamiehenä sinulla on velvollisuus tehdä epäilyttävä liiketoimi-ilmoitus, jos: 

  • havaitset epäilyttävää liiketoimintaa
  • epäilet terrorismin rahoittamista.

Epäilyttävällä liiketoiminnalla tarkoitetaan asiakkaan tavanomaisesta toiminnasta poikkeavaa tai toiminnalle epätyypillistä liiketoimea. Sen vuoksi se, mikä on epätyypillistä, riippuu asiakkaasta tai tilanteesta. Jos havaitset poikkeavan liiketoimen, selvitä liiketoimen peruste. Jos liiketoimi vaikuttaa saadun selvityksenkin jälkeen epäilyttävältä tai et saa selvitystä lainkaan, tee tapauksesta viipymättä ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle. Asiamiehenä voit tehdä ilmoituksen myös Veikkaus Oy:n välityksellä. 

Epäilyttävästä liiketoimesta on aina kieltäydyttävä. Muista tehdä ilmoitus myös, jos jälkikäteen paljastuu seikka, joka tekee liiketoimesta epäilyttävän. Ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta on siis tehtävä riippumatta siitä, onko liiketoimi suoritettu, keskeytetty tai siitä kieltäydytty. 

On tärkeää, että et kuitenkaan paljasta ilmoituksen tekemistä tai selvittelyä ilmoituksen kohteena olevalle henkilölle tai kenellekään muulle henkilölle.   

Rahanpesun estämisen uutiskirje Veikkaus Oy:n asiamiehille