Murupolku

Navigointivalikko

Ennalta estävä toiminta Oulun poliisissa

Ennalta estävä toiminta Oulun poliisilaitoksessa

Poliisi seisoo koulun käytävällä oppilaiden kanssa ja hymyilee.
Kuvan on ottanut Paula Tavasti.

Poliisin työhön kuuluu estää rikoksia ja häiriöitä ennalta. Se tekee niin jatkuvasti tavanomaisessa työskentelyssään, mutta lisäksi poliisilla on erilaisia ennalta estäviä toimintoja, kuten

 • ankkuritoiminta,
 • lähipoliisitoiminta,
 • moniammatillinen riskinarviointikokous (MARAK),
 • koulupoliisitoiminta ja
 • HAH-toiminta.

Toisaalta ennalta estäväksi toiminnaksi voidaan luokitella esimerkiksi poliisin asiantuntijaluennot, lakitietoiskut kotoutujille, arkiturva- ja liikenneturvallisuusluennot ikäihmisille sekä PR- ja messutehtävät.

Poliisin ennalta estävä toiminta on siis varsin monimuotoista. Tällä sivulla on tietoa Oulun poliisilaitoksen erilaisista ennalta estävistä toiminnoista sekä niihin vihkiytyneiden poliisien yhteystietoja.

Jos haluat pyytää poliisia esimerkiksi osallistumaan tapahtumiin tai luennoimaan ennalta estävästi jostain aiheesta, ota yhteyttä ennalta estävän toiminnan koordinoijiin. Tavoitat heidät lähettämällä viestin sähköpostiosoitteeseen ennaltaestava.oulu@poliisi.fi tai soittamalla seuraaviin puhelinnumeroihin:

 • Jokilaaksoissa 0295 464 182,
 • Kainuussa 0295 464 278,
 • Koillismaalla 0295 464 625,
 • Oulun seudulla 0295 465 914.

Ankkuritoiminta

Ankkuritoiminnan tarkoituksena on edistää nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä katkaista rikoskierre mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Moniammatilliseen ankkuritiimiin kuuluu asiantuntijoita poliisista, sosiaali- ja terveyshuollosta sekä nuorisopalveluista. Tiimi tapaa nuoren ja hänen huoltajansa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun nuoresta on herännyt huoli. Tarvittaessa se ohjaa nuoren avun tai tuen piiriin.

Oulun seudulla ankkuritoiminta on tällä hetkellä kohdennettu oululaisille nuorille ja perheille. Oulun ankkuritiimi pyrkii ennalta ehkäisemään alaikäisen rikollista käyttäytymistä. Ankkuritapaamisessa se kartoittaa nuoren ja perheen elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti. Lisäksi tiimi jalkautuu ostoskeskuksiin, nuorisotiloihin ja muihin nuorten suosimiin ajanviettopaikkoihin kohtaamaan nuoria sekä keskustelemaan heidän kanssaan.

Jokilaaksojen kunnista ankkuritoimintaa on Raahessa, Pyhäjoella ja Siikajoella ja Kainuun kunnista Kajaanissa, Kuhmossa, Sotkamossa ja Suomussalmella. Koillismaalla ei ole ankkuritoimintaa.

Ankkuritoimijoiden ajantasaiset yhteystiedot on lueteltu Ankkuritoiminta.fi:ssä.

Lähipoliisit

Lähipoliisin tehtävänä on valvoa näkyvästi omalla alueellaan ja pitää yhteyttä alueen sidosryhmiin. Lähipoliisit käyttävät työssään paikallisen ongelmanratkaisun mallia, jolla pyritään löytämään paikallisesti esiintyviin ongelmiin juuri niihin sopivia luovia ratkaisumalleja yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Haitarimalli ennalta estävä toiminta Oulun poliisissa

Ennalta estävä toiminta Oulun poliisissa Marak

Moniammatillinen riskinarviointikokous

Moniammatillinen riskinarviointikokous eli MARAK on menetelmä, jolla arvioidaan vakavan parisuhdeväkivallan riskiä ja autetaan sen uhria. Se on tarkoitettu kaikille, jotka kokevat parisuhdeväkivaltaa tai elävät sen uhan alla. MARAK-työryhmä tekee heille riskinarvion ja laatii sen pohjalta suunnitelman heidän auttamiseksi. Työryhmään kuuluvat keskeisten toimijoiden edustajat.

Ajatuksena on, että apua tarvitseva henkilö kertoo tilanteensa yhdelle ammattilaiselle, joka vie asian MARAK:n käsiteltäväksi. Tällöin asiakkaan ei tarvitse asioida erikseen useassa tahossa, kun hänen elämäntilanteensa on muutenkin uuvuttava.

Haitarimalli MARAK

Koulupoliisit ja HAH Oulu

Koulupoliisit

Koulupoliisien pääasiallinen tehtävä on tarjota ennalta estävää laillisuus- ja liikennekasvatusta eri-ikäisille lapsille ja nuorille. He osallistuvat opetukseen, kampanjoihin ja tapahtumiin sekä puhuvat vanhempainilloissa. He myös sovittelevat pitkäkestoisia ja vaikeita kiusaamistilanteita sekä puuttuvat kouluissa tehtyihin rikoksiin.

Oulun poliisilaitoksella työskentelee päätoimisia koulupoliiseja ainoastaan Oulun seudulla. Muilla alueilla poliisit palvelevat kouluja ja oppilaitoksia omien päätoimiensa ohessa. Mitä aikaisemmin oppilaitos pyytää poliisia osallistumaan esimerkiksi opetukseen tai tapahtumaan, sitä parempi mahdollisuus meillä on vastata pyyntöön.

Soita puhelinnumeroon

 • 0295 465 914, kun haluat koulupoliisin vierailevan Hailuodon, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon tai Ylikiimingin kouluilla tai Kempeleen yläkouluilla.
 • 0295 465 316, kun haluat koulupoliisin vierailevan Haukiputaan, Iin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Tyrnävän, Utajärven, Vaalan tai Yli-Iin kouluilla, Kempeleen alakouluilla tai Linnakankaan koululla.

Huolta aiheuttavat henkilöt (HAH)

Huolta aiheuttavalla henkilöllä tarkoitetaan yksilöä, joka aiheuttaa huolta käyttäytymisensä, ajatustensa tai elämäntilanteensa vuoksi. Henkilöllä saattaa olla väkivaltaisia ajatuksia, tai hän purkaa niitä näkyvästi, esimerkiksi levittämällä verkossa pelkoa aiheuttavaa materiaalia. Poliisi pyrkii olemaan yhteydessä tällaiseen henkilöön hänen vointinsa selvittämiseksi.

Oulun poliisilaitoksen HAH-toimintaan erikoistunut henkilöstö työskentelee Oulussa, mutta heidän toimialuettaan ovat koko Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu.