Navigointivalikko

Eräät peliautomaatit ja -laitteet - yleisteksti

Eräitä peliautomaatteja ja pelilaitteita koskevat luvat

Elinkeinonharjoittajana toimiva luonnollinen henkilö, yhteisö tai säätiö voi saada luvan pitää käsinpyöritettäviä onnenpyöriä ja ennen 1.6.1970 hankittuja peliautomaatteja ja pelilaitteita. Näistä onnenpyöristä, peliautomaateista ja pelilaitteista pelaaja voi sitä käyttämällä saada voitoksi tavaraa tai muun rahanarvoisen etuuden taikka tällaisiin vaihdettavissa olevia pelimerkkejä. Voittona ei saa olla rahaan vaihdettavissa olevia etuuksia tai pelimerkkejä.

Huvipuistoille ja tivoleille voidaan lisäksi antaa lupa tavaravoittoautomaatteihin sekä muunkinlaisiin peliautomaatteihin ja pelilaitteisiin, joita käyttämällä pelaaja voi saada voittona tavaraa.

Lupaa näiden peliautomaattien ja pelilaitteiden sekä käsinpyöritettävien onnenpyörien pitämiseen haetaan laitteen sijoituspaikan poliisilaitokselta. Lupa voidaan antaa enintään kahdeksi vuodeksi. Jos laitteen pitämistä halutaan jatkaa, tulee tehdä uusi lupahakemus.

Jos automaatti tai laite toimii rahalukon avulla, on siinä oltava Poliisihallituksen määräämän tarkastuslaitoksen tarkastama ja hyväksymä rahaliikenteen valvontalaite.

Laite tulee sijoittaa valvottuun tilaan. Sitä ei saa sijoittaa sellaiseen paikkaan, jossa se voi vaarantaa turvallisuutta tai aiheuttaa järjestyshäiriöitä. Sijoittamisessa tulee huomioida esimerkiksi paloturvallisuus.

Eräitä peliautomaatteja ja pelilaitteita koskeva lupa on maksullinen.
 

Eräitä peliautomaatteja ja -laitteita koskevat luvat: lomakkeet

Eräitä peliautomaatteja pelilaitteita koskevat luvat- linkkilista