Eräät peliautomaatit ja -laitteet - yleisteksti - SV

Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar

En fysisk person som verkar som näringsidkare, en sammanslutning eller en stiftelse kan få tillstånd att hålla lyckohjul vilka snurras för hand samt spelautomater och spelanordningar som anskaffats före den 1 juni 1970. Dessa lyckohjul, spelautomater och spelanordningar kan ge spelaren i vinst varor eller andra förmåner med penningvärde eller spelmarker som kan bytas ut mot sådana. Vinsten får inte vara förmåner eller spelmarker som kan bytas till pengar.

Nöjesparker eller ett tivoli kan även få tillstånd för varuvinstautomater och andra typer av spelautomater och spelanordningar som kan ge spelaren varor i vinst.

Tillstånd för dessa spelautomater, spelanordningar och lyckohjul som snurras för hand ansöks hos polisinrättningen på den ort där anordningen är placerad. Tillstånd beviljas för högst två år. Om man vill förlänga tillståndet för anordningen ska en ny tillståndsansökan göras.

Om automaten eller anordningen fungerar med ett myntlås ska den vara försedd med ett sådant räkneverk för kontroll av penningrörelsen som är besiktigat och godkänt av ett kontrollorgan som Polisstyrelsen bestämt.

Anordningen ska placeras i ett övervakat utrymme. Den får inte placeras på en sådan plats där den kan äventyra säkerheten eller orsaka ordningsproblem. I samband med placeringen ska till exempel brandsäkerheten beaktas.

Tillståndet för vissa spelautomater och spelanordningar är avgiftsbelagda.

Polisens serviceavgifter

Eräitä peliautomaatteja ja -laitteita koskevat luvat: lomakkeet - SV

Eräitä peliautomaatteja pelilaitteita koskevat luvat- linkkilista - SV