Tavaravoittoarpajaiset -hero - SV

Lotterier som anordnas med varuvinster

Lotterier som anordnas med varuvinster är sådan verksamhet där man kan vinna en vara eller present- eller köpkort genom utlottning eller på något annat slumpmässigt sätt. I ett lotteri deltar man mot avgift. Avgiften kan vara en direkt betalning eller en indirekt motprestation som betalats till exempel som inträdesbiljett.

Vinsten i form av present- eller köpkort kan inte bytas ut till pengar.

Mer information på olika slags lotterier hittar du på våra sidor. 

Färggranna bingobollar i en bingotrumma.

Tavaravoittoarpajaiset neuvonta - SV

Vem ger rådgivning i tillståndsärenden?

Polisinrättningen i den egna hemkommunen ger rådgivning när det gäller tillståndsärenden för en sammanslutning eller stiftelse som verkar inom polisinrättningens verksamhetsområde.

Polisinrättningarna ger anvisningar om varuvinstautomater och vissa spelautomater och spelanordningar som fungerar med varuvinster. 

Polisstyrelsen ger anvisningar när det gäller riksomfattande tillståndsärenden eller tillståndsärenden för en sammanslutning eller stiftelse som verkar inom ett större område än distriktet för en polisinrättning. Polisstyrelsen ger anvisningar om tillståndsärenden för bingospel. Ta helst kontakt via e-post arpajaishallinto@poliisi.fi.

Tavaravoittoarpajaisten muodot -lista - SV

Lotterier som anordnas med varuvinster: 

  • varulotterier
  • gissningstävlingar
  • bingospel
  • varuvinstautomater
  •  spelautomater och spelanordningar anskaffade före den 1.6.1970