Huumausainerikokset

Huumausainerikokset

Vuonna 2019 poliisi kirjasi noin 10 000 erilaista huumausainerikosta. Huumausaineiden käyttö ja siitä aiheutuvat haitat ovat monitahoinen ongelma. 

Poliisin lisäksi asian kanssa painivat sosiaalitoimi, terveydenhuolto, koulut sekä tutkijat. Huumeiden käyttö koskettaa käyttäjien lisäksi myös suurta määrää heidän läheisiään. 

Huumeet vaihtavat omistajaa. Käsissä seteli ja huumepussi.

Käyttörikokset yleisimpiä

Huumausainerikokset on kirjattu rikoslakiin. Yleisimmät nimikkeet ovat huumausaineen käyttörikos, huumausainerikos ja törkeä huumausainerikos. 

Suurin osa poliisille paljastuneista huumausainerikoksista on käyttörikoksia. Käyttörikoksella tarkoitetaan sitä, että hallussa pidetty huumausaineen määrä on pieni, omaan käyttöön viittaava. 

Huumausainerikoksessa ja törkeässä huumausainerikoksessa on kysymys myös aineen välittämisestä tai esimerkiksi maahantuonnista ja kasvatuksesta. Useimmiten aineen määrä määrittää sen, onko kyse törkeästä rikoksesta. 

Huumausainerikollisuus on tyypillisesti piilorikollisuutta. Poliisin tietoon rikokset tulevat aktiivisen valvonnan tuloksena tai muun toiminnan yhteydessä. Esimerkiksi rattijuopumusvalvonnan yhteydessä voi paljastua huumausainerikos. 

Yleisimmät huumausaineet?

Suomessa käytetään eniten kannabista ja amfetamiinia sekä sen johdannaisia. Heroiinin osuus on ollut pidempään vähäinen, ja sen on korvannut bubrenorfiini. Bubrenorfiinia käytetään opioidiriippuvaisten korvaushoidossa. Ainetta on myös runsaasti laittomilla markkinoilla, yleisimmin puhutaan Subutexista. Viime vuosina myös kokaiinin käyttö on lisääntynyt. 

Pillerikauppa näkyy kaduilla

Viime vuosien tuttu ja ikävä ilmiö kaupungeissa on ollut ”pillerikauppa”, jossa välitetään huumelääkkeitä. Valvonnan yhteydessä on takavarikoitu suuriakin määriä esimerkiksi Rivotril-merkkistä lääkettä. Tyypillisesti pillerikauppaa harjoittavat ulkomailta tulleet kauppiaat.  

Huumekaupassa hyödynnetään tietoverkkoja

Huumekauppa on 2010-luvulla siirtynyt kaduilta myös verkkoon. Usein huumekauppa toimii niin sanotun darkwebin puolella. Näin yritetään toimia anonyymisti. Suomessa huumekauppaa on käyty salatun TOR-verkon välityksellä esimerkiksi Silkkitie-markkinapaikalla ja Sipulikanava -nimisellä keskustelualueella. 

Usein verkossa tapahtuvan huumekaupan ideana on, etteivät myyjä ja ostaja tapaa. Maksu saatetaan hoitaa virtuaalivaluutalla. Joskus myyjä ja ostaja sopivat kaupanteosta salatuissa pikaviestipalveluissa ja kauppa tapahtuu sovitussa paikassa. Näissä kaupoissa tilanne on saattanut päättyä erilaisiin ryöstö- ja väkivaltarikoksiin ja huumekauppa on siten tullut poliisin tietoon. 

Huumausainerikollisuuden ääripäät ovat kaukana toisistaan

Huumausainerikollisuus on ammattimaista ja usein järjestäytynyttä rikollisuutta. Toisessa ääripäässä ovat varsinaisen hyödyn keräävät ammattirikolliset, toisessa moniongelmaiset käyttäjät. Väliin jää monia erilaisia tasoja. Poliisi tekee aktiivista kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä huumerikollisuuden torjunnassa. 

Myös poliisi haluaa käyttäjät hoitoon

Huumausaineiden käyttö näkyy paljon yleisessä järjestyksessä ja turvallisuudessa ja siten myös poliisin arkityössä. Poliisi tekee ennalta estävää työtä huumeiden käytön ja sen lieveilmiöiden vähentämiseksi. 

Tätä työtä tekevät esimerkiksi laitoksilla olevat Ankkuritiimit, jotka toimivat yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Myös poliisi haluaa käyttäjät hoitoon. 

Alaikäiset, jotka jäävät ensimmäistä kertaa kiinni huumeiden käytöstä, puhutetaan. Poliisi ei anna automaattisesti sakkoa, vaan huomautus ja hoitomahdollisuus huomioidaan. Suuri kehitystarve on erilaisten päihdehoitopalveluiden saatavuus ja oikea-aikaisuus. 

Rangaistukset

Huumausainerikoksista voi saada rangaistukseksi sakkoa tai vankeutta:

  • Huumausaineen käyttörikoksesta rangaistus on sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. 
  • Huumausainerikoksesta rangaistus on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. 
  • Törkeästä huumausainerikoksesta rangaistus on vähintään yksi tai enintään kymmenen vuotta vankeutta.

Useimmin kysytyt

Huumausainerikokset -UKK haitari

Navigointivalikko