Navigointivalikko

Kansainvälinen yhteistyö rahapelialalla

Kansainvälinen yhteistyö rahapelialalla

Kansainvälinen yhteistyö on merkittävässä osassa valvonnan tehokasta toimeenpanoa, sillä rahapelitoiminta on luonteeltaan yhä enemmän kansainvälistä.

Kansainvälisen yhteistyön muotoja ovat muun muassa

  • Pohjoismainen yhteistyö (esim. rahapelitoimintaa valvovien viranomaisten päällikkökokoukset, juridisten ja teknisten asiantuntijoiden kokoukset sekä projektiluontoinen yhteistyö ajankohtaisissa asioissa)
  • Euroopan rahapelitoimintaa valvovien viranomaisten yhteistyöelin (Gaming Regulators European Forum, GREF)
  • Kansainvälinen rahapelitoimintaa valvovien viranomaisten yhteistyöelin (International Association for Gambling Regulators, IAGR)
  • EU:n jäsenmaiden välinen yhteistyö EU:n toimielinten yhteydessä
  • Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen kansainvälinen työryhmä (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)
  • Euroopan rahapelitutkimusyhteisö (European Association for the Study of Gambling, EASG)

Arpajaishallinto tekee tilastoinnissa ja raportoinnissa yhteistyötä muiden Pohjoismaiden, EU-jäsenmaiden, GREF:n ja IAGR:n kanssa.