Murupolku

Rahapelitoiminnan valvonta -hero

Rahapelitoiminnan valvonta

Rahapelit aiheuttavat haittaa merkittävälle joukolle suomalaisia. Suomalaisen rahapelijärjestelmän yhtenä keskeisenä tarkoituksena on rahapeleihin osallistumisesta aiheutuvien haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen.

 

 

 

 

 

 

Kolme henkilöä istuu pöydän äärellä tietokoneillaan. Kahvikuppi, jossa on poliisin logo, näkyy kuvan etuosassa.

Rahapelitoiminnan valvonta: jatkuu

Lain mukaan rahapelit on toimeenpantava siten, että

  • rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturva taataan
  • väärinkäytökset ja rikokset pyritään estämään
  • pelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja ehkäistään ja vähennetään.

Rahapelien toimeenpano on taloudellista toimintaa, johon saattaa ilman valvontaa liittyä yhteiskunnan kannalta haitallisia vaikutuksia. Rahapelijärjestelmän tavoitteiden toteutuminen edellyttää riittävin valtuuksin toimivaa tehokasta valvontaorganisaatiota. Viranomaisvalvonta on siis tarpeen, jotta voidaan ehkäistä rahapelitoiminnasta yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia sovelletaan myös Veikkaus Oy:hyn ja sen pelejä välittäviin toimijoihin. Poliisihallitus valvoo, että rahapeliyhtiö ja sen asiamiehet noudattavat lakia.

Yksinoikeusjärjestelmän toimijoita valvotaan useista eri näkökulmista. Valvonta kohdistuu toimijoiden toimintaan ja talouteen, tuottojen käyttöön, toiminnan lainmukaisuuteen sekä toiminnasta aiheutuviin haittoihin.

Sisäministeriö ohjaa rahapelipolitiikkaa sekä valmistelee rahapelipolitiikan linjaukset ja säädökset. Sisäministeriön yhteydessä toimii myös rahapeliasioiden neuvottelukunta, joka seuraa rahapelipolitiikan tavoitteiden toteutumista ja kehittämistarpeita. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaavat rahapeliongelmien seurannasta ja tutkimuksesta sekä niiden ehkäisyn ja hoidon kehittämisestä.

Suomen rahapelijärjestelmästä ja sen toimijoista kerrotaan Suomalaisen rahapelaamisen tilannekatsaus 2017 -julkaisussa.