Länkstig

Rahapelitoiminnan valvonta -hero - SV

Tillsynen över penningspel

Penningspel förorsakar problem för en betydande grupp finländare. Ett av de centrala målen för det finländska penningspelsystemet är att förebygga och minska de problem som deltagande i penningspel medför. 

 

 

 

 

 

 

Tre personer sitter runt ett bort på sina datorer. En kaffekopp men polisens logo syns i framdelen av fotot.

Rahapelitoiminnan valvonta: jatkuu - SV

Enligt lagen ska penningspel anordnas så att

  • rättsskyddet för dem som deltar i penningspelsverksamhet garanteras
  • man strävar efter att förhindra oegentligheter och brott
  • de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som spelandet ger upphov till förebyggs och minskas.

Anordnande av penningspel är en ekonomisk verksamhet, som utan tillsyn kan förenas med skadliga verkningar med tanke på samhället. För att penningspelssystemets syften ska förverkligas, förutsätts en effektiv tillsynsorganisation som verkar med tillräckliga befogenheter. Myndighetstillsynen är alltså nödvändig för att man ska kunna förebygga problem i samhället förorsakade av penningspelsverksamheten. Lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism tillämpas även på Veikkaus Ab och på aktörer som förmedlar dess spel. Polisstyrelsen övervakar att penningspelsbolaget och dess ombud följer lagen.

Aktörerna i monopolsystemet övervakas ur flera olika perspektiv. Tillsynen är inriktad på aktörernas verksamhet och ekonomi, användningen av intäkterna, verksamhetens lagenlighet och olägenheter som verksamheten förorsakar.

Inrikesministeriet styr penningspelspolitiken och bereder riktlinjer och lagar för penningspelspolitiken. I anknytning till inrikesministeriet verkar även delegationen för penningspelsärenden som följer hur de penningspelspolitiska målen uppfylls och behöver utvecklas. Social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för uppföljning av och forskning i penningspelproblem samt utvecklar förebyggandet och behandlingen av dem.

Information om aktörerna i det finländska penningspelssystemet finns i publikationen Lägesrapport för penningspelande i Finland 2017.