Polisstyrelsens lotteriförvaltning

Polisstyrelsens lotteriförvaltning

Polisstyrelsens lotteriförvaltning ansvarar för tillsynen över penningspel. Polisstyrelsen är en organisation som verkar inom inrikesministeriets förvaltningsområde. Som självständig tillsynsmyndighet ansvarar Polisstyrelsen för den riksomfattande tillsynen över anordnandet av lotterier och för statistikföringen av lotteriverksamheten. Lotteriförvaltningens verksamhetsställe finns i Riihimäki.

Lotteriförvaltningens uppgifter gällande penningspel är att

  • ge utlåtanden och anvisningar om penningspel
  • ge råd, anvisningar, utbildning och information i frågor som rör penningspelsverksamhet
  • övervaka penningspelens lagenlighet
  • ingripa i lagstridigt anordnande eller lagstridig marknadsföring av penningspel.

Inom tillsynsverksamheten samarbetar lotteriförvaltningen med polisen. Lotteriförvaltningen kan lämna en utredningsbegäran till polisen vid eventuella brott.

En väsentlig del av tillsynen över penningspelsverksamheten är ett omfattande internationellt och inhemskt samarbete med intressentgrupper och myndigheter.

AH:n Yhteystiedot - SV

Lotteriförvaltningens kontaktuppgifter

Postadress:
Polisstyrelsen
Lotteriförvaltningen
PB 50
11101 Riihimäki

E-post:
arpajaishallinto@poliisi.fi

Telefon:
0295 480 181 (Polisstyrelsens växel)