Rahapelien tietotekninen valvonta

Rahapelien tietotekninen valvonta

Tietotekninen valvonta on keskeinen ja merkittävä valvontakeino nykypäivän pääasiassa verkossa tapahtuvassa rahapelitoiminnassa. Järjestelmällinen, johdonmukainen ja tehokas tietotekninen valvonta on välttämätön osa tiukkaa ja luotettavaa rahapelitoiminnan valvontaa, jota Euroopan komissio vaatii Suomen yksinoikeuteen perustuvan rahapelipolitiikan ylläpitämiseksi.

Rahapelitoiminnan valvontajärjestelmää on käytetty Veikkaus Oy:n pelien valvonnassa jo vuodesta 1989. Valvontajärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Viimeisin merkittävä uudistus tehtiin vuonna 2020, jolloin valvontajärjestelmän laitteisto ja tietoliikennejärjestelmät uudistettiin.

Tietotekninen valvonta perustuu pääosin jälkikäteisvalvontana tehtävään oikeellisuusvalvontaan. Rahapelien pelitapahtumatiedot siirretään valvovan viranomaisen haltuun eli arpajaishallinnon tietotekniseen valvontajärjestelmään.

Kaiken rahapelitapahtumia koskevan tiedonsiirron on oltava:

  • Eheää - kaikki valvonnalle siirrettäväksi aiottu tieto rahapelitapahtumista myös siirtyy kokonaisuudessaan
  • Luotettavaa - varmistutaan, että tiedonsiirto on katkotonta
  • Koskematonta - siirrettävä rahapelitapahtumatieto ei muutu tiedonsiirron aikana eikä sen jälkeen.

Valvontajärjestelmään siirrettyjä rahapelitapahtumien tietoja voidaan käyttää esimerkiksi rahapeleissä tapahtuneiden häiriötilanteiden selvittämiseen tai epäiltäessä väärinkäytöksiä. Valvova viranomainen voi tarvittaessa tutkia aineistosta sähköisten rahapelijärjestelmien toimintoja ja rahapelaajan tekemiä valintoja erilaisissa rahapelitilanteissa. Näillä toimilla pyritään takaamaan rahapelaajan oikeusturvan toteutuminen. Lisäksi tarkoituksena on ehkäistä väärinkäytöksiä ja rikoksia.

Rahapelitoiminnan valvontajärjestelmään siirrettyä tietoa käytetään myös tietyissä peleissä voitonetsintään ja valvontajärjestelmän automaattisesti tekemään valvontatoimintoon. 

Joissakin rahapeleissä valvontajärjestelmä tuottaa arvontoihin satunnaisuusluvun. Näin voidaan varmistaa, että kukaan ei voi ennakoida pelin lopputulosta eikä osallistua arvontaan peliajan sulkeutumisen jälkeen.

Tietotekninen valvonta - peliryhmät