Navigointivalikko

Lähtöaineiden kansallinen yhteyspiste

Kansallinen yhteyspiste

EU-asetuksen ja räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun lain mukaan EU-jäsenvaltioiden tulee nimetä kansallinen yhteyspiste räjähteiden lähtöaineisiin liittyvistä epäilyttävistä liiketoimista, huomattavista katoamisista ja varkauksista ilmoittamista varten.

Suomessa kansallisena yhteyspisteenä toimii Keskusrikospoliisi.

Lähtöaineiden ja räjähteiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun lain mukainen ilmoitus kansalliselle yhteyspisteelle tehdään:

a) epäilyttävästä liiketoimesta

Asetuksen liitteissä luetteloituja aineita tai niitä sisältäviä seoksia tai aineita koskevista epäilyttävistä liiketoimista on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä kansalliselle yhteyspisteelle, jos ne ylittävät liitteessä mainitun pitoisuusarvon. Ilmoitusvelvollisuus koskee kuluttajien lisäksi elinkeino-, liike- tai ammattitoiminnan harjoittajia. Ilmoitus tehdään lähettämällä alla oleva lomake kansalliseen yhteyspisteeseen.

Kyseiset aineet, joita koskevista epäilyttävistä liiketoimista on tehtävä ilmoitus ovat:

 1. vetyperoksidi 
 2. nitrometaani 
 3. typpihappo 
 4. kaliumkloraatti 
 5. kaliumperkloraatti 
 6. natriumkloraatti 
 7. natriumperkloraatti 
 8. heksamiini 
 9. rikkihappo 
 10. asetoni 
 11. kaliumnitraatti 
 12. natriumnitraatti 
 13. kalsiumnitraatti 
 14. kalsiumammoniumnitraatti
 15. ammoniumnitraatti 

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia ylläolevia aineita sekä kyseisten aineiden kanssa tekemisissä olevia tahoja pitoisuudesta riippumatta.

Talouden toimijat voivat pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä liiketoimesta. Mahdollisuuksien mukaan on ilmoitettava asiakkaan henkilöllisyys, mikäli on perusteltu syy epäillä, että aiottu liiketoimi, joka koskee yhtä tai useampaa liitteissä lueteltua ainetta tai niitä sisältävää seosta tai ainetta, on epäilyttävä liiketoimi, ottaen huomioon kaikki olosuhteet ja erityisesti, jos mahdollinen asiakas

 • vaikuttaa epäselvältä aineen tai seoksen aiotun käyttötarkoituksen suhteen;
 • ei tunne aineen tai seoksen aiottua käyttötarkoitusta tai ei kykene uskottavasti selittämään sitä;
 • aikoo ostaa aineita sellaisissa määrin, sellaisissa aineyhdistelmissä tai sellaisissa pitoisuuksissa, jotka ovat epätavanomaisia yksityiskäyttöön;
 • ei ole halukas todistamaan henkilöllisyyttään tai asuinpaikkaansa; tai
 • haluaa ehdottomasti käyttää epätavallisia maksutapoja, kuten suuria käteissummia.

b) katoamisesta tai varkaudesta 

Lähtöaineisiin liittyvästä omaisuusrikoksesta tulee tehdä aina rikosilmoitus oman alueen poliisilaitokselle ja samalla informoida ilmoituksen vastaanottajaa, että kyseessä on mainitun lain mukainen lähtöaine. Huomattavista katoamisista ja varkauksista ilmoitetaan kansalliselle yhteyspisteelle.

Muissa EU-maissa tapahtuvista liitteissä lueteltujen aineiden ja niitä sisältävien seosten tai aineiden huomattavista katoamisista ja varkauksista on tehtävä ilmoitus sen jäsenvaltion kansalliselle yhteyspisteelle, jossa katoaminen tai varkaus tapahtui.

Suomen kansallisen yhteyspisteen tiedot

Keskusrikospoliisi
Tiedusteluosasto
Sähköposti: lahtoaine.krp@poliisi.fi   
Puhelin +358 50 417 7229

Poliisi tarkistaa lähetettyjä tietoja arkipäivisin virka-aikana 8-16.

Kun tarvitset kiireellistä poliisin apua, soita hätänumeroon 112.

Kansallinen yhteyspiste ei ota vastaan rikosilmoituksia.