Lähtöainelupa

Lähtöainelupa

EU:n lähtöaineasetuksella rajoitetaan kuluttajien mahdollisuuksia hankkia vapaasti sellaisia kemikaaleja, joita voitaisiin käyttää väärin räjähteiden valmistukseen.

Yksityishenkilöiden on haettava lupa räjähteiden lähtöaineiden ostamista varten Poliisihallitukselta. 

Lupaprosessi koskee vain yksityishenkilöitä. Elinkeinotoiminnassaan kyseisiä aineita tarvitsevien ei tarvitse hakea aineiden hankkimiseen lupaa.

Räjähteiden lähtöaineiksi luetaan seuraavat kemikaalit ja niiden pitoisuudet:

  • vetyperoksidi (CAS RN 7722-84-1) 12 painoprosenttia
  • nitrometaani (CAS RN 75-52-5) 30 painoprosenttia
  • typpihappo (CAS RN 7697-37-2) 3 painoprosenttia
  • kaliumkloraatti (CAS RN 3811-04-9) 40 painoprosenttia
  • kalium-perkloraatti (CAS RN 7778-74-7) 40 painoprosenttia
  • natriumkloraatti (CAS RN 7775-09-9) 40 painoprosenttia 
  • natrium-perkloraatti (CAS RN 7601-89-0) 40 painoprosenttia.

Hae lupaa Poliisihallitukselta kirjallisesti.

Toimi näin

Tee hakemus

Ilmoita hakemuksessa haluttu enimmäispainoprosentti. Selvitä käyttötarkoitus hakemuksessa huolellisesti. Lupa voidaan myöntää vain perusteltuun käyttötarkoitukseen.

Ota lisäksi huomioon korvaavien tuotteiden, esimerkiksi raja-arvoa laimeampien seosten käyttömahdollisuus sekä aineiden käyttöön liittyvät mahdolliset suositukset.

Tutkija pitelee kuvan etualalla kädessään kahta koeputkea.