Tavara-arpajaiset: milloin lupaa ei tarvita

Milloin lupaa ei tarvita?

Alla on lueteltu arpajaisten muodot, joiden järjestämiseen et tarvitse lupaa. 

Pienarpajaiset

Pienarpajaiset ovat tavara-arpajaisia, joissa arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 3000 euroa ja joissa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuvat samassa tilaisuudessa. Voittojen arvonta voidaan suorittaa joko ennen tilaisuutta tai tilaisuuden aikana mutta arpojen myynnin ja voittojen jaon tulee tapahtua samassa tilaisuudessa. Molempien ehtojen on täytyttävä.

Samalla tilaisuudella tarkoitetaan tapahtumaa, johon yksi ja sama yleisö osallistuu ja on paikalla koko ajan. Saman yleisön on oltava paikalla sekä arpojen myynnin että voittojen jaon aikana. 

Esimerkiksi pitkäkestoisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa, toritapahtumissa ja kauppojen auloissa järjestettävissä tilaisuuksissa ei saman yleisön vaatimus täyty.

Yleishyödyllinen yhteisö tai säätiö sekä evankelisluterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkon seurakunnan toimintapiiri voi toimeenpanna ilman lupaa tavara-arpajaiset, jos kyse on pienarpajaisista. Pienarpajaisista kertyvä tuotto on käytettävä yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Koululuokka tai vastaava opintoryhmä voi järjestää pienarpajaiset, jos arpajaisten toimeenpanosta vastaa täysivaltainen henkilö. Pienarpajaisista saatava tuotto on käytettävä opiskelun tai opiskelua tukevan harrastustoiminnan edistämiseen.

Pienarpajaisissa tulee voittojen yhteenlasketun arvon olla vähintään 35 % arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta. Pienimmän voiton arvon on oltava vähintään yhtä suuri kuin yhden arvan hinta.

Milloin lupaa ei tarvita -haitari-pienarpajaiset

Arvauskilpailuilmoitukset

Arvauskilpailuilmoitukset

Arvauskilpailut ovat tavara-arpajaisia, joissa voittamisen mahdollisuus perustuu arvauskohteesta tehtyyn arvaukseen. Arvauskilpailujen voittoina voi olla tavaraa tai tavaraan tai palveluihin vaihdettavissa olevia lahja- tai ostokortteja. Kortit eivät saa olla vaihdettavissa rahaan.

Arvauskohteen on oltava ennalta täsmällisesti ja tarkkarajaisesti määriteltävissä oleva ilmiö tai asiantila. Tyypillisiä arvauskohteita ovat esimerkiksi ulkoilman lämpötila tiettynä päivänä tietyssä paikassa, tietyn vesistön jäidenlähtöpäivä ja pienten esineiden tai aineen määrä tietyssä astiassa.

Arvauskilpailun arvauskohteena ei voi olla urheilukilpailu tai muu kilpailu eikä tulosta voi olla arvottu. Oikea vastaus ei saa olla kenenkään tiedossa arpojen myyntiaikana.

Arvauskilpailua varten on laadittava säännöt, joista ilmenee, miten voittaja tai voittajat määräytyvät. Yleensä voittaja on se, joka arvaa oikein. Säännöissä on määritettävä, miten voittaja määräytyy, jos oikein arvanneita on enemmän kuin yksi. Oikein arvanneiden kesken voidaan tällöin suorittaa esimerkiksi arvonta. Säännöissä on määritettävä myös, miten voittaja tai voittajat määräytyvät, jos oikeita arvauksia ei ole.

Säännöt ovat sitä monimutkaisemmat, mitä enemmän voittoja on. Sääntöjen tulee aina olla niin selkeät, että osallistujat ymmärtävät voittajien määräytymisen. Arvauskilpailussa ei voida arpoa voittoja kaikkien osallistujien kesken, vaan voittamisen tulee perustua tehtyyn arvaukseen.

Arvauskilpailuja saavat järjestää yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt sekä evankelisluterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkon seurakuntien toimintapiirit. Esimerkiksi liiketoimintaa harjoittavat yritykset, seurakunnat tai yksityishenkilöt eivät voi järjestää arvauskilpailuja. Arvauskilpailujen tuotto on käytettävä yleishyödylliseen toimintaan.

Ohjeet arvauskilpailun järjestäjälle -haitari

Markkinointiarpajaiset

Markkinointiarpajaiset

Markkinointiarpajaiset ovat elinkeinonharjoittajien järjestämiä arvontoja, kilpailuja ja muita vastaavia, joissa tarjotaan mahdollisuutta sattumaperusteiseen voiton saamiseen. Yritykset järjestävät markkinointiarpajaisia myynnin edistämistarkoituksessa tai yrityksen muussa markkinointitarkoituksessa.

Markkinointiarpajaisten järjestämiseen ei myönnetä arpajaislupaa, sillä ne eivät kuulu arpajaislain soveltamisalaan. Niiden järjestäminen on mahdollista siten, että osallistuminen edellyttää hyödykkeen ostamista tai ostotarjouksen tekemistä.

Markkinointiarpajaiset voivat olla myös täysin vastikkeettomat, jolloin osallistuminen ei edellytä tuotteen ostamista tai ostotarjouksen tekemistä. Muuta vastiketta markkinointiarpajaisiin osallistumisesta ei saa periä. Esimerkiksi tuotteen hintaan ei saa lisätä arvan hintaa, joka perittäisiin vain niiltä, jotka haluavat osallistua markkinointiarpajaisiin.

Markkinointiarpajaisista säädetään kuluttajansuojalainsäädännössä. Lisätietoja markkinointiarpajaisista löydät Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta.

Miniatyyriarpajaiset

Miniatyyriarpajaiset

Miniatyyriarpajaiset ovat tavara-arpajaisia, joissa arpojen yhteenlaskettu arvo on enintään 500 euroa ja joissa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuvat samassa tilaisuudessa. Molempien ehtojen on täytyttävä.

Työyhteisö tai vakiintunut harrastusryhmä voi toimeenpanna ilman lupaa tavara-arpajaiset, jos kyse on miniatyyriarpajaisista.

Miniatyyriarpajaisista kertyvä tuotto on käytettävä työyhteisön tai harrastusryhmän virkistys- tai harrastustoimintaan tai muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Saat myydä miniatyyriarpajaisten arpoja vain järjestäjänä olevan työyhteisösi tai harrastusryhmäsi jäsenille.

Miniatyyriarpajaisissa tulee voittojen yhteenlasketun arvon olla vähintään 35 % arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta. Pienimmän voiton arvon on oltava vähintään yhtä suuri kuin yhden arvan hinta.

Kun järjestät miniatyyriarpajaisia, huolehdi siitä, että arvonta suoritetaan luotettavalla tavalla. Sinun ei tarvitse tehdä tilitystä miniatyyriarpajaisista.