Tavara-arpajaisluvat - hero

Tavara-arpajaisluvat

Tavara-arpajaisten järjestäminen vaatii luvan. Tavara-arpajaislupa voidaan myöntää yhteisölle tai säätiölle, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus. Tavara-arpajaislupahakemusten käsittelyaika Poliisihallituksessa on noin 4-6 viikkoa.

Sinisiä arpalipukkeita pöydällä rullina, yksi avattuna.

Tavara-arpajaisluvat - heron alapuolen teksti

Tavara-arpajaislupaa ei voida myöntää esimerkiksi liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle tai yksityishenkilölle. Myöskään evankelisluterilaiselle kirkolle, ortodoksiselle kirkkokunnalle ja niiden seurakunnille ei voida myöntää tavara-arpajaislupaa. Sen sijaan näiden kirkkojen seurakuntien toimintapiireille ja yleisemmin uskonnollisille yhdistyksille voidaan lupa myöntää.

Tavara-arpajaisten tuotto on käytettävä yleishyödylliseen toimintaan. Tavara-arpajaiset on järjestettävä siten, että ne tuottavat tuloa yleishyödylliseen tarkoitukseen. Tavara-arpajaisia ei siksi voi järjestää vain arpajaistoiminnan harjoittamisen tarkoituksessa esimerkiksi mukavana ohjelmanumerona, vain arpajaisten järjestämisen ilosta.

 

Tavara-arpajaishakemuksen liitteet

Tavara-arpajaishakemuksen liitteet

Liitä lupahakemukseen seuraavat asiakirjat:

  • Toimintakertomus tai muu selvitys siitä, että luvan hakija on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi. Toimintakertomus on ensisijainen liite. Jos toimintakertomusta ei ole, voit antaa muun selvityksen. Selvitä tällöin myös syy toimintakertomuksen puuttumiseen.
  • Ote tavara-arpajaisten toimeenpanoa koskevasta pöytäkirjasta. Tällä tarkoitetaan pöytäkirjanotetta siitä kokouksesta, jossa tavara-arpajaisten järjestämisestä on tehty päätös.
  • Jäljennös viimeksi hyväksytystä tilinpäätöksestä. Tilinpäätökseen sisältyy myös tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto.
  • Jäljennös yhteisön tai säätiön säännöistä.
  • Yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteriote / ote julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä. Ote saa olla enintään 3 kk vanha, laskettuna lupahakemuksen päiväyksestä
  • Käytännön toimeenpanijan tiedot (tarvittaessa)

 

tavara-arpajaislomakkeet