Tavara-arpajaisten tunnusmerkit

Tavara-arpajaisten tunnusmerkit

Arpajaislaissa tarkoitetuissa arpajaisissa on kolme tunnusmerkkiä: sattumaperusteisuus, vastikkeellisuus ja rahanarvoinen voitto. Jos jokin näistä tunnusmerkeistä puuttuu, kyse ei ole lupaa edellyttävistä arpajaisista.

Vastike

Arpajaiset voidaan järjestää täysin ilman vastiketta. Sellaisessa tapauksessa osallistujat eivät maksa arvontaan osallistumisesta mitään missään muodossa. Maksuttomat arpajaiset saa järjestää ilman lupaa. Maksuttomuuden pitää olla aitoa, eli osallistujilta ei saa periä vastiketta välillisestikään. Välillistä vastiketta peritään esimerkiksi silloin, jos arpajaisiin osallistumisen edellytyksenä on pääsymaksun maksaminen johonkin tilaisuuteen tai paikkaan, vaikka varsinaista maksua arpajaisiin osallistumisesta ei peritäkään. Tällöin arpajaiset ovat siis vastikkeelliset, eikä niiden järjestäminen ole sallittua ilman lupaa.

Sattuma

Arpajaisiin kuuluu sattumaperusteinen voitonmahdollisuus. Arpajaisiin osallistuvat henkilöt eivät voi millään omalla osaamisellaan, tiedoillaan tai taidoillaan saada muita parempaa mahdollisuutta voittaa arpajaisissa. Voitto voi osua mille tahansa arvalle eikä kenelläkään ole mahdollisuutta vaikuttaa asiaan. Jos voittaminen perustuu osallistujien tietoon tai taitoon, ei voittaminen perustu sattumaan. Esimerkiksi erilaiset tietokilpailut eivät tämän vuoksi ole arpajaisia, eikä niiden järjestäminen edellytä arpajaislupaa. Tietokilpailussa esitettävien kysymysten tulee olla aitoja tietokilpailukysymyksiä, joissa oikea vastaus perustuu muita parempaan tietoon. Kysymykset eivät voi siis olla niin helppoja, että kaikki tietävät vastaukset.

Rahanarvoinen voitto

Jos jokaisella arvalla voittaa samanarvoisen voiton, ei voittaminen perustu sattumaan: kaikki osallistujat saavat voiton eikä kenelläkään ole mahdollisuutta muita arvokkaampaan voittoon. Jos tällaisissa ”joka arpa voittaa” -arpajaisissa on yksi tai useampi muita arvokkaampi voitto, perustuu voittaminen sattumaan ja arpajaisten järjestäminen edellyttää lupaa.