Tavara-arpajaisten tunnusmerkit - SV

Kännetecken för varulotterier

Lotterierna som avses i lotterilagen har tre kännetecken: slumpmässighet, motprestation och vinst med penningvärde. Om något av dessa kännetecken saknas gäller det inte ett lotteri som kräver tillstånd i enlighet med de lotterier som avses i lotterilagen.

Motprestation

Ett lotteri kan anordnas till exempel helt utan motprestation. Då betalar deltagarna ingenting i någon som helst form för att delta i lotteriet. Avgiftsfria lotterier får anordnas utan tillstånd. Avgiftsfriheten måste dock vara verklig, dvs. deltagarna ska inte åläggas avgift ens indirekt. Indirekta avgifter åläggs till exempel om förutsättningen att delta i lottningen är betalning av inträdesavgift till någon tillställning eller något ställe även om en verklig avgift inte tas för deltagandet i lotteriet. Då är alltså lotteriet avgiftsbelagt och detta kräver tillstånd.

Slumpmässighet

I lotterierna ingår en slumpmässig vinstmöjlighet. Personer som deltar i lotteriet kan inte genom något eget kunnande, egen kunskap eller skicklighet ha en större möjlighet än andra att vinna i lotteriet. Vinsten kan tillfalla vilken som helst lott och ingen har möjlighet att påverka utgången.

Om vinsten grundar sig på deltagarnas kunskap eller skicklighet grundar sig vinsten inte slumpmässig. Olika typer av frågesport är därför inte lotterier och anordnandet av dem kräver inget tillstånd. Frågorna som ställs i frågesporter ska vara äkta frågesportsfrågor där det rätta svaret grundar sig på en kunskap som överträffar andras. Frågorna får alltså inte vara så enkla att alla kan svaret.

Vinst med penningvärde

Om ett lotteri anordnas där varje vinst vinner ett pris av samma värde är vinsten inte slumpmässig: alla deltagare får en vinst och ingen kan få en värdefullare vinst än någon annan. Om det däremot finns en eller flera värdefullare vinster i ett lotteri av typen vinst varje gång är vinsten slumpmässig och anordnandet av lotteriet kräver tillstånd.