Mitä on markkinointi?

Mitä on markkinointi?

Rahapelien markkinoinnin käsite on laaja. Se sisältää kaikki markkinoinnilliset toimet, joilla pyritään edistämään rahapelien kysyntää tai muutoin pyritään lisäämään rahapelin toimeenpanijan näkyvyyttä ja vaikuttamaan mielikuvaan toimijasta.

Markkinoinnin tarkoituksena on tyypillisesti rahapelien tai rahapeliyhtiön kaupallinen edistäminen tavalla, jolla pyritään vaikuttamaan kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja mielikuvan syntymiseen tuotteesta tai sen myyjästä.

Kaupallinen viestintä kuuluu perustuslaissa turvatun sananvapauden piiriin, mutta ei sen ydinalueeseen. Markkinointiin voidaan kohdistaa pidemmälle meneviä rajoituksia kuin sananvapauden ydinalueella olisi mahdollista.

Markkinointia on niin perinteisissä mediakanavissa toteutettu mainonta kuten radiomainonta, tv-mainonta, ulkomainonta tai suoramainonta kuin myös internetissä, sähköpostiviesteillä ja sosiaalisessa mediassa toteutettu mainonta. Markkinointi ei siis rajaudu tiettyyn markkinointitapaan, -välineeseen tai -kanavaan.

Rahapelejä voidaan markkinoida myös epäsuoran mainonnan keinoin. Esimerkiksi rahapeliyhtiön tai rahapelin tunnuksen käyttäminen muun tuotteen mainonnassa voi olla epäsuoraa mainontaa.

Myös pelin kutsumanimi, kuva tai tunnistettavissa oleva tunnusmusiikki voivat välittää mielikuvia rahapelistä tai rahapeliyhtiöstä. Tunnuksen käyttäminen muun tuotteen yhteydessä katsotaan markkinoinniksi, vaikka tuotteella ja rahapeliyhteisöllä tai rahapelillä ei olisi luontevaa yhteyttä keskenään.

Joidenkin rahapelien tuotenimet tarkoittavat myös pelin yleiskielistä nimitystä. Tällaisia ovat muun muassa lotto, keno, pokeri ja useat pöytäpelit. Jos pelin nimeä tai pelityyppiä koskevaa nimitystä käytetään muussa kuin markkinointiviestinnässä, ei kyseessä yleensä ole rahapelien markkinointi.

Tavanomaisten mainosten ja epäsuoran mainonnan lisäksi myös muunlainen mielikuvien luomiseen perustuva viestintä voi olla markkinoinniksi tunnistettavaa muuta myynninedistämistä.

Markkinointia voivat olla myös:

  • erilaisten mainosesineiden ja -lehtisten jakaminen
  • hinnastojen ja muiden tuotetietojen antaminen
  • artikkelin muotoon kirjoitetun tekstin julkaiseminen
  • markkinointiarpajaiset
  • tuote-esitteet ja -näytteet
  • erilaiset alennukset tai pelaamiseen suoraan liittyvät etuudet kuten bonustarjoukset ja ilmaispelit.

Arpajaislain markkinoinnin määritelmä

Arpajaislain markkinoinnin määritelmä sisältää kolme pääelementtiä

Arpajaislain määritelmän mukaan rahapelien markkinointia ovat

  • mainonta
  • epäsuora mainonta
  • muu myynninedistämistoiminta.