Mitä on markkinointi - SV

Vad är marknadsföring?

Begreppet marknadsföring av penningspel är vidsträckt. Den innehåller alla marknadsföringsåtgärder med vilka man försöker främja efterfrågan på penningspel eller på annat sätt öka penningspelsanordnarens synlighet och påverka uppfattningen om aktören.

Syftet med marknadsföring är vanligen att främja penningspel eller penningspelsbolagets verksamhet på ett som påverkar konsumenternas köpbeteende och uppkomsten av en uppfattning om produkten eller försäljaren.

Kommersiell reklam omfattas av grundlagsbestämmelsen om yttrandefrihet men hör inte till yttrandefrihetens kärnområde. Mer omfattande begränsningar kan riktas mot marknadsföringen än vad som skulle kunna göras i yttrandefrihetens kärnområde.

Marknadsföring utgörs av såväl reklam som genomförs i traditionella mediekanaler som till exempel radioreklam, tv-reklam, utomhusreklam eller direktreklam som även reklam på internet, med e-postmeddelanden och i sociala medier. Marknadsföring begränsas alltså inte till ett visst marknadsföringssätt, -instrument eller en viss marknadsföringskanal.

Penningspel kan också marknadsföras genom indirekt reklam. Indirekt reklam kan vara till exempel att ett kännetecken för ett penningspelsbolag eller ett spel används i reklam för en annan produkt. Till exempel spelets namn, symbol eller identifierbara signaturmelodi kan ge upphov till en association till penningspelet eller penningspelsbolaget. Att använda kännetecknet i samband med en annan produkt betraktas som marknadsföring även om produkten och penningspelsbolaget eller penningspelet inte skulle ha något sakligt samband sinsemellan.

Namnet på vissa penningspel betyder också spelets allmänspråkliga benämning. Sådana är bland annat lotto, keno, poker och ett antal bordsspel.  Om benämningen som gäller spelets namn eller speltypen används i annan än marknadsföringskommunikation är det vanligen inte fråga om marknadsföring av penningspel.

Förutom vanlig reklam och indirekt marknadsföring kan även annan kommunikation som grundar sig på att skapa associationer vara annan säljfrämjande verksamhet som identifieras som marknadsföring. Marknadsföring kan också vara:

  • att dela ut olika slags reklamföremål och -blad
  • att ge prislistor och annan produktinformation
  • att publicera en text skriven i artikelform
  • marknadsföringslotterier
  • produktbroschyrer och -prov
  • olika slags rabatter eller förmåner som är direkt förknippade med spelande, som bonuserbjudanden och gratisspel.

Arpajaislain markkinoinnin määritelmä - SV

Definitionen av marknadsföring i lotterilagen

Definitionen av marknadsföring i lotterilagen omfattar tre huvudelement:

  • reklam
  • indirekt reklam
  • annan säljfrämjande verksamhet.