Kuka saa markkinoida? - SV

Vem får marknadsföra?

I Finland får penningspel tillhandahållas endast av Veikkaus Ab.  Penningspelsbolaget får marknadsföra sig själv och sina penningspel om marknadsföringen inte främjar spelande som orsakar sociala problem och hälsoproblem. Syftet med marknadsföringen måste dessutom vara att försöka styra efterfrågan på penningspel mot en lagenligt penningspelsverksamhet.

Marknadsföringskommunikationen måste kunna identifieras som marknadsföring. Av den måste det framgå tydligt att det är penningspelsbolaget som genomför den. Till exempel har en mataffär, kiosk eller restaurang inte en självständig rätt att marknadsföra penningspel, även om ett ombudsavtal skulle ha ingåtts med penningspelsbolaget. Till marknadsföringen av penningspel hör även andra begränsningar för att minska de problem som spelen ger upphov till.

Begränsningar i marknadsföringen av penningspel:

  • marknadsföringen får inte riktas mot minderåriga
  • i marknadsföringen får inte rikligt spelande framställas på ett positivt sätt 
  • att någon låter bli att spela eller spelar måttligt får inte framställas på ett negativt sätt
  • om ett penningspel har konstaterats vara förenat med en särskild risk för spelproblem (röda spel), får spelet inte marknadsföras på andra ställen än i särskilda spelsalar, kasinon och på travbanor

Spelarna får dock ges information om spelobjekt, spelplatser, spelvillkor, spelavgifter, sannolikheten att vinna och vinster i spel som förknippas med en särskild risk för spelproblem.