Kuka saa markkinoida?

Kuka saa markkinoida?

Manner-Suomessa rahapelejä saa tarjota ainoastaan Veikkaus Oy. Rahapeliyhtiö saa markkinoida itseään ja rahapelejään, jos se ei edistä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja aiheuttavaa pelaamista. Lisäksi markkinoinnin tulee pyrkiä ohjaamaan kysyntää lainmukaiseen rahapelitoimintaan.

Markkinointiviestintä täytyy olla tunnistettavissa markkinoinniksi. Siitä on käytävä selvästi ilmi, että se on rahapeliyhtiön toteuttamaa. Esimerkiksi ruokakaupalla, kioskilla tai ravintolalla ei ole itsenäistä oikeutta markkinoida rahapelejä, vaikka sillä olisi asiamiessopimus rahapeliyhtiön kanssa. Rahapelien markkinointiin liittyy myös muita rajoituksia, joilla pyritään vähentämään rahapelien aiheuttamaa haittaa.

Poliisihallituksen tehtävänä on valvoa, että rahapelien markkinoinnissa noudatetaan arpajaislain ja kuluttajansuojalain säännöksiä. Poliisihallituksella on toimivalta rahapelien markkinoinnin kieltämiseen, jos rahapelejä markkinoidaan arpajaislain vastaisesti. Kiellon tehosteeksi Poliisihallitus voi asettaa uhkasakon.

Keskeinen osa rahapelien markkinoinnin valvontaa on Poliisihallituksen rahapelien markkinointia koskevat linjaukset (2015). Linjaukset kokoavat rahapeliyhtiön ja muiden toimijoiden kannalta olennaista tietoa rahapelien markkinointia koskevista säännöksistä ja Poliisihallituksen tulkintoja niistä. Yhteen kootut tulkinnat auttavat erityisesti Veikkaus Oy:tä ja sen markkinointia toteuttavia tahoja toimimaan lainmukaisesti.

Rahapelien markkinoinnin rajoituksia

  • markkinointia ei saa kohdistaa alaikäisiin
  • markkinoinnissa ei saa kuvata runsasta pelaamista myönteisesti 
  • pelaamattomuutta tai kohtuullista pelaamista ei saa kuvata kielteisesti
  • jos peleihin on todettu liittyvän erityinen pelihaittojen vaara, markkinointi on kielletty muualla kuin erityisissä pelisaleissa, pelikasinoissa ja raviradoilla.

Pelaajille voidaan kuitenkin antaa tietoa erityisen pelihaitan vaaraa sisältävien pelien pelikohteista, pelipaikoista, peliehdoista, pelimaksuista, voittojen todennäköisyydestä ja voitoista.

Kuka saa markkinoida: linkkilista