Murupolku

Rahapelien markkinointi -hero

Rahapelien markkinointi

Arpajaislaissa määritellään rahapelien markkinoinnin käsite, sallitun markkinoinnin laadulliset edellytykset sekä kielletty rahapelien markkinointi.
 

Henkilö asettaa auton tuulilasinpyyhkijän alle paperisen rahapelimainoksen.

Rahapelien markkinointi

Arpajaislain markkinoinnin määritelmä sisältää kolme pääelementtiä:

  • mainonta
  • epäsuora mainonta
  • muu myynninedistämistoiminta.

Määritelmä käsittää laajasti kaiken markkinoinnin, jolla pyritään edistämään rahapelien kysyntää tai muuten pyritään lisäämään rahapelin toimeenpanijan näkyvyyttä ja vaikuttamaan mielikuvaan toimijasta.

Poliisihallitus valvoo rahapelien markkinointia

Poliisihallitus valvoo, että rahapelien markkinoinnissa noudatetaan arpajaislain lisäksi kuluttajansuojalakia.

Rahapeliyhtiöllä on velvollisuus antaa vuosittain selvitys rahapelien markkinoinnista sisäministeriölle ja Poliisihallitukselle.

Yksinoikeusyhtiö Veikkaus Oy saa markkinoida rahapelejä ja rahapeliyhtiötä, kun:

  • markkinointi ei edistä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja aiheuttavaa pelaamista
  • markkinoinnilla ohjataan rahapelikysyntää lainmukaiseen rahapelitoimintaan
  • markkinointia ei kohdisteta alaikäisiin
  • markkinoinnissa ei kuvata runsasta pelaamista myönteisesti eikä pelaamattomuutta tai kohtuullista pelaamista kielteisesti.

Kaikilla rahapeleillä on sisäministeriön asetuksella antamat pelisäännöt. Jos peliin on pelisääntöjen antamisen yhteydessä todettu liittyvän erityinen pelihaittojen vaara, pelien markkinointi on sallittu ainoastaan erityisissä pelisaleissa, pelikasinoissa ja raviradoilla.

Pelaajille voidaan kuitenkin antaa tietoa edellä mainittujen pelien pelikohteista, pelipaikoista, peliehdoista, pelimaksuista, voittojen todennäköisyydestä ja voitoista. Näitä tietoja kutsutaan pelikohdeinformaatioksi. 

Poliisihallituksella on toimivalta kieltää rahapelien toimeenpano ja markkinointi. Jos rahapeliyhtiö harjoittaa arpajaislain vastaista markkinointia, Poliisihallitus voi kieltää sen jatkamisen. Kielto voidaan kohdistaa rahapelin toimeenpanijaan tai rahapelejä myyvään tai markkinoivaan elinkeinonharjoittajaan tai yhteisöön. Poliisihallitus voi asettaa uhkasakon rahapelien markkinoinnin kieltämisen tehosteeksi.