Länkstig

Rahapelien markkinointi -hero SV

Marknadsföring av penningspel

I lotterilagen definieras begreppet marknadsföring av penningspel, kraven på kvaliteten på tillåten marknadsföring och förbjuden marknadsföring av penningspel. 

En person sätter en pappers reklam om penningsspel under vinrutetorkaren.

Rahapelien markkinointi - SV

Definitionen av marknadsföring i lotterilagen innehåller tre huvudelement:

  • reklam
  • indirekt reklam
  • annan säljfrämjande verksamhet.

Definitionen omfattar i stor utsträckning all marknadsföring med vilken man försöker främja efterfrågan på penningspel eller på annat sätt öka penningspelsanordnarens synlighet och påverka uppfattningen om aktören.

Polisstyrelsen övervakar marknadsföringen av penningspel

Polisstyrelsen övervakar även att konsumentskyddslagen följs vid marknadsföring av penningspel.

Penningspelsbolaget är skyldigt att årligen lämna in en redogörelse för marknadsföringen av penningspel till inrikesministeriet och Polisstyrelsen.

Monopolbolaget Veikkaus Ab får marknadsföra penningspel och penningspelsbolaget om

  • marknadsföringen inte främjar spelande som ger upphov till ekonomiska och hälsomässiga skadeverkningar
  • marknadsföringen styr efterfrågan på penningspel in på lagenlig penningspelsverksamhet
  • marknadsföringen inte riktas mot minderåriga
  • marknadsföringen inte framställer rikligt spelande på ett positivt sätt och inte heller det att någon låter bli att spela eller spelar måttligt på ett negativt sätt.

Alla penningspel har spelregler som inrikesministeriet utfärdat genom förordning. Om ett penningspel i samband med fastställandet av spelreglerna har konstaterats vara förenat med en särskild risk för spelproblem, får spelet inte marknadsföras på andra ställen än i de särskilda spelsalar, kasinon och travbanor där spelet eller försäljningsställena för spelet finns.

Spelarna får dock i fråga om ett sådant spel ges information om spelobjekt, spelplatser, spelvillkor, spelavgifter, sannolikheten att vinna och vinster. Dessa uppgifter kallas för information om spelobjekt. Det finns en egen sida om information om spelobjekt. 

Polisstyrelsen har behörighet att förbjuda anordnandet och marknadsföringen av penningspel. Om penningspelsbolaget bedriver marknadsföring som strider mot lotterilagen kan Polisstyrelsen förbjuda fortsatt marknadsföring av penningspel. Ett sådant förbud kan riktas mot den som anordnar penningspelet samt mot näringsidkare eller sammanslutningar som säljer eller marknadsför penningspel. Polisstyrelsen kan förena förbudet för marknadsföring av penningspel med vite.