Navigeringsmeny

Maksuliikenne-estot - SV

Spärrar mot betalningsrörelse för penningspel

Spärrarna mot betalningsrörelse för penningspel trädde i kraft från ingången av år 2023. Syftet med spärrarna mot betalningsrörelse är att påverka utbudet av penningspel i Fastlandsfinland, eftersom man på ett effektivt sätt kan förebygga olägenheter genom att påverka tillgången på penningspel och deras tillgänglighet. Penningspel utanför Fastlandsfinland har inte begränsats och reglerats genom lotterilagen. I stället har beslut fattats om att begränsa tillgången till spel för att skydda konsumenterna mot de olägenheter som penningspelande medför och för att trygga ensamrättssystemet. 

Genom spärrar mot betalningsrörelse begränsas transaktionerna från spelare till de penningspelsbolag som Polisstyrelsen meddelat beslut om förbud av marknadsföring som strider mot lotterilagen. När det finns spärrar som pågår som bäst, hittar du förteckningen över de bolag som spärrar mot betalningsrörelse riktas mot nedan direkt efter texten.

Betalningsleverantörerna spelar en nyckelroll när det gäller att verkställa spärrar mot betalningsrörelse, eftersom de är skyldiga att förhindra betalningarna på det sätt som Polisstyrelsen kräver. Om betalningarna inte förhindras i enlighet med spärrarna mot betalningsrörelse, kan Polisstyrelsen förbjuda betalningsleverantören att inleda och genomföra betalningstransaktioner som hänför sig till penningspel. Vite kan föreläggas till stöd för förbudet

Maksuliikenne-estot oik palsta ladattavat tiedostot - SV

Handlingar 

Polisstyrelsens anvisningar och riktlinjer, spärrar mot betalningsrörelse
Spärrlista för betalningsrörelse (.csv) 2.4.2024
sha256 sammanfattning av listan är 352256f46944c3704db9d58e99535e8c2e56b20db308b64f2f76d56ba9476637