Navigointivalikko

Neuvottelukunnat seuraavat ja kehittävät poliisin toimintaa

Neuvottelukunnat seuraavat ja kehittävät poliisin toimintaa

Sisäministeriön yhteydessä toimii poliisiasiain neuvottelukunta. 

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

  • seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa
  • tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi
  • antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista
  • käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäväksi toimitetaan. 

Useita poliisin työntekijöitä keskustelemassa neuvotteluhuoneen pöydän ääressä.

Neuvottelukunta toimii samassa kokoonpanossa enintään neljä vuotta kerrallaan.

Neuvottelukunta asetetaan valtioneuvoston yleisistunnossa. 

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään 11 ja enintään 19 muuta jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Henkilöt nimetään sisäministeriöstä, Poliisihallituksesta sekä kansalaispiirejä ja poliisitoimintaan liittyviä tärkeimpiä tahoja edustavista henkilöistä. 

Jäseninä voi olla esimerkiksi kansanedustajia tai muita puolueiden nimeämiä henkilöitä sekä eri ministeriöiden edustajia. Kunnallista näkökulmaa neuvottelukuntaan on tuonut Suomen Kuntaliiton edustaja. 

Poliisin neuvottelukunnat toimivat paikallisesti laitoksilla

Paikalliset poliisin neuvottelukunnat seuraavat ja kehittävät poliisilaitoksien toimintaa.

Poliisihallitus vahvistaa neuvottelukuntien jäsenten määrän. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudeksi. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukuntaan kuuluu myös poliisilaitoksen päällikkö.

Neuvottelukunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Poliisin henkilöstöön kuuluva ei voi toimia näissä tehtävissä. 

Turvallisuusalan neuvottelukunta edistää turvallisuusalaa laajemmin

Poliisihallituksen apuna on neuvoa-antava turvallisuusalan neuvottelukunta.

Neuvottelukunnan tehtävänä on

1) edistää viranomaisten ja yksityisten turvallisuuspalveluiden välistä yhteistyötä;
2) määritellä turvallisuusalaa koskevia yleisiä suuntaviivoja;
3) seurata ja edistää turvallisuusalan kansainvälistä yhteistyötä;
4) seurata turvallisuusalan kehitystä, turvallisuusalan koulutusta ja tutkimusta sekä turvallisuusalaa koskevaa ohjeistusta ja tiedottamista;
5) tehdä turvallisuusalaa koskevia aloitteita;
6) antaa pyynnöstä turvallisuusalaa koskevia lausuntoja.

Poliisihallitus määrää neuvottelukunnan jäsenet. Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina turvallisuusalan kannalta keskeiset hallinnonalat sekä elinkeinoelämä, työnantajat, työntekijät ja kuluttajat.