Murupolku

Navigointivalikko

Nuori rikoksen tekijä

Nuori rikoksentekijä

Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. Alle 15-vuotiaan tekemän rikoksen esitutkinta päätetään rikosoikeudellisen vastuun puuttumisen johdosta. Alle 15-vuotiaan rikoksesta epäillyn osalta voidaan esitutkinnassa selvittää hänen osallisuutensa asiaan.

Esitutkinnassa voidaan lisäksi selvittää myös mahdollista vahingonkorvausta, omaisuuden takaisin saamista tai tarvetta lastensuojelun toimenpiteille, mikäli asian luonne tätä vaatii. Alle 15-vuotiaan tekemästä rikollisesta teosta poliisi tekee lastensuojeluilmoituksen sekä ilmoittaa tapahtuneesta huoltajille.

15-20 -vuotias katsotaan nuoreksi rikoksentekijäksi. Nuoren rikoksesta epäillyn ikä otetaan huomioon, kun arvioidaan hänen syyllisyyttään ja rikoksen seurauksia. Samassa yhteydessä arvioidaan myös nuoren sosiaalista tilannetta. Tämän tavoitteena on tukea nuorta pääsemään rikoksettomaan elämään. 

Esitutkinnassa alle 18-vuotiasta edustaa hänen huoltajansa ja tai erikseen määrätty edunvalvoja. Usein alaikäisen huoltajat ovat mukana alaikäisen asiaa hoidettaessa, esimerkiksi kuulusteluissa. Huoltajan läsnäolon tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Alaikäistä kohdellaan sen mukaisesti, mikä hänen ikänsä on ja millaiset edellytykset hänellä on hoitaa asiaa. Poliisissa on erikseen nuorten rikosasioihin perehtyneitä tutkijoita. Alaikäisiä kuulusteltaessa mukana on usein sosiaalitoimen henkilökuntaa, ellei lapsen tai nuoren huoltaja ole läsnä.

Lisätietoja